8 februari 2022

VvE Park Welgelegen verduurzaamt voor de volgende generatie

Gordijnen bij de voordeur en handdoeken in de vensterbanken om de tocht tegen te houden. VvE Park Welgelegen in Utrecht was na bijna 30 jaar wel toe aan een grondige verduurzaming van het gebouw. Met financiering van het Warmtefonds maakt het complex met 111 appartementen een grote vernieuwingsslag: van grondige isolatie en CO2-gestuurde ventilatie tot een nieuwe dak met zonnepanelen.

“Jarenlang is er onvoldoende aandacht geweest voor het onderhoud en de verduurzaming van het pand”, zeggen bestuurder Paul Pere en Henk Schipperheijn, voorzitter van de raad van eigenaren, de eigenaarscommissie (rechtsachter op de foto). Henk: “Lange tijd werden de servicekosten zo laag mogelijk gehouden, met alleen een pot voor de noodzakelijke uitgaven zoals reparaties”.

Verduurzamingsnoodzaak

Steeds meer ‘jongere’ bewoners gingen wonen op Park Welgelegen, waar de minimumleeftijd voor een woning 50 jaar is. Zij waren zich meer bewust van nut en noodzaak van verduurzaming. Vaker kregen de bewoners ook te maken met lekkages en klaagden ze over tocht. Sommigen hadden zelfs zelfgemaakte afwateringsgootjes om binnenkomend regenwater bij een ongunstige wind af te voeren. Henk: “Als raad van eigenaren hebben we, in overleg met het bestuur, in 2020 eindelijk een energieadvies en meerjarenonderhoudsplan laten opstellen.” Het bestaande meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ging namelijk alleen uit van “instandhouding”.

Heldere communicatie

“Met het uitgebreide energieadvies en het MJOP zijn we naar de bewoners gestapt”, vervolgt Henk. “Duidelijke en open communicatie, dat is in zo’n traject het belangrijkste.” De eigenaren kregen de keuze uit vier opties. Variërend van doorgaan op de oude voet tot verduurzamen met tegelijkertijd energiebesparing door zonnepanelen. Paul: “Alle vragen die we van bewoners kregen, meer dan honderd, hebben we met antwoorden gebundeld en rondgestuurd naar alle bewoners. Toen werd voor iedereen duidelijk wat de opgave was, welke werkzaamheden nodig waren, over welke kosten het ging en welk eindresultaat het ons zou opleveren. Met dat inzicht groeide het enthousiasme onder de bewoners.”

Aantrekkelijke financiering

Door de bewoners werd uiteindelijk gekozen voor de meest vergaande variant. Daarvoor was het bestaande onderhoudsbudget onvoldoende. De VvE Energiebespaarlening van het Warmtefonds bood hiervoor een oplossing. Paul: “Ik doe vanuit mijn werk als VvE-bestuurder voor meerdere VvE’s zaken met het Warmtefonds en ik ben daar erg over te spreken. De voorwaarden en mogelijkheden zijn heel aantrekkelijk ten opzichte van de concurrentie: de verschillende looptijden en langere leentijd, de aflossingsmogelijkheden, de aantrekkelijke rente en de afwezigheid van kosten, behalve de notariskosten.” Henk: “Voor veel eigenaren is de Energiebespaarlening ook aantrekkelijk omdat deze gebouwgebonden is en niet aan een persoon of eigenaar. Voor ons een belangrijk argument om met het Warmtefonds in zee te gaan”.

Toekomstbestendig

Met de grote verduurzamingsinvestering stijgt de VvE-bijdrage tussen de 60 en 80 euro per maand. Wat krijgen de bewoners er in de toekomst voor terug? Henk: “We hebben diverse berekeningen gemaakt. De zonnepanelen leveren bijvoorbeeld een besparing op van bijna 20.000 euro per jaar. Omdat ons complex straks helemaal gemoderniseerd is met een energielabel A hoeven we voorlopig ook rond de 35.000 euro minder te reserveren op jaarbasis voor toekomstig onderhoud.”

Hiermee kreeg de Raad van Eigenaren het grootste deel van de particuliere woningeigenaren én de grooteigenaar (beheerder van 25 huurwoningen) mee. Uiteindelijk stond vrijwel iedereen achter dit grote project om het complex te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. Henk: “Hoewel we niet de allerjongsten zijn, kijken we met zijn allen niet puur naar onszelf, maar ook naar de volgende generatie.”

Flexibel meedenken

Zelfs verschillende vertragingen in het proces heeft het enthousiasme onder de bewoners niet verminderd. Henk: “Vanaf maart 2020 wilden we van start gaan met het doorvoeren van de maatregelen, maar toen trof de pandemie ons. Veel materialen waren lastig te verkrijgen.” Ook de kleine groep bewoners die zich in eerste instantie verzette tegen het plan, had tijd nodig om mee aan boord te gaan. “Gelukkig dacht het Warmtefonds flexibel met ons mee en kregen we de ruimte om de interne zaken op te lossen. Ook hielden ze rekening met de vertraging vanwege de pandemie.”

Meer wooncomfort

Toen de eerste werkzaamheden eind vorig jaar begonnen, leverde dat de bewoners van Park Welgelegen direct meer wooncomfort op. De daken werden vernieuwd en extra geïsoleerd, de waterleidingen werden ook geïsoleerd en verder zijn de ventilatoren op de daken vervangen. Komende maanden staan de andere maatregelen op de planning. “Iedereen is erg positief en betrokken,” aldus Henk. “Elke keer als er een installatiebusje het terrein op rijdt, word ik gebeld door nieuwsgierige bewoners. Dat is ook het fijne van de Energiebespaarlening. We hoeven niet eerst jaren te sparen, maar kunnen alle maatregelen in een keer uitvoeren. Het woongenot is er nu al enorm op vooruitgegaan.”

Meer weten over de verduurzamingsmaatregelen die je kunt treffen voor jouw VvE?

Kijk op de website voor meer informatie voor VvE’s of neem contact op met onze klantenservice.

Als VvE aan de slag met het verduurzamen van je appartementencomplex?

Henk Schipperheijn en Paul Pere geven je graag wat tips:

1. Regelmatige communicatie en interactie is essentieel. Geef de bewoners zo veel mogelijk informatie. Doe dat stap voor stap. Wees bereikbaar en maak tijd om vragen te beantwoorden. Stel bijvoorbeeld nieuwsbrieven op, lanceer zo mogelijk een website en houd voortgangsbijeenkomsten.

2. Doe alles zoveel mogelijk samen, maar zorg dat een klein(er) team de regie houdt op het proces en de taken onderling verdeelt.

3. Maak de plannen visueel en concreet. Laat zien wat er verloren gaat als jouw VvE niet tijdig verduurzaamt. Maak duidelijke berekeningen. Op die manier gaat het leven onder bewoners en blijven ze betrokken bij de verduurzaming.

4. Zoek goed uit of je voldoet aan alle voorwaarden. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

5. Begin op tijd met het aanvraagtraject bij het Warmtefonds. De verduurzaming van een VvE kost tijd. Hoe eerder je actie onderneemt, hoe eerder je weet waar je voor in aanmerking komt en hoe eerder je echt kunt starten met de maatregelen.