Wie we zijn

Over het Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en opereert in opdracht van de Rijksoverheid.
alt

Op weg naar verduurzaming

Financier van de energietransitie

Het Warmtefonds is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een fonds dat de energietransitie voor huishoudens en onderwijsinstellingen in Nederland op grote schaal stimuleert. Dat doen wij zowel zelfstandig als in samenwerking met provincies en gemeenten. Tot en met december 2022 hebben wij ruim 933 miljoen euro aan Energiebespaarleningen toegekend. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in de financiering van meer dan 153.700 gerealiseerde energiebesparende maatregelen voor 75.000 woningen.

Voor iedereen bereikbaar

Naast de Energiebespaarlening heeft het Warmtefonds de Energiebespaarhypotheek ontwikkeld. Deze hypotheek is bestemd voor huizenbezitters met een beperkte leencapaciteit, voor huizenbezitters van wie de woning deel uitmaakt van een wijkaanpak van een gemeente of woningcorporatie. Met dit soort uitbreidingen van onze diensten hopen we dat alle bewoners straks meedoen aan de verduurzaming van hun wijk of straat.

alt

220.000 energiebesparende maatregelen

Meer dan 90.000 huishoudens

Ons streven is om eind 2023 1,2 miljard euro aan leningen te hebben verstrekt. Oftewel: de financiering van meer dan 220.000 gerealiseerde energiebesparende maatregelen voor 90.000 huishoudens en onderwijsinstellingen.

Warmtefonds jaarverslagen

Benieuwd naar onze activiteiten en resultaten van de afgelopen jaren, inclusief een financiële toelichting? Ga dan naar het overzicht met onze laatste jaarverslagen

Meer over onze organisatie

Dak huis, wijk op achtergrond, hoog, drone.

De co-financiers van het Nationaal Warmtefonds

Rijksoverheid logo
Rabobank logo
ASN bank logo
ING logo
Council of Europe Development Bank logo
European Investment Bank logo
alt

Bestuur

Het bestuur van het Nationaal Warmtefonds bestaat uit: Ernst Jan Boers, Frans Overdijk en Katinka Huijberts.

Beheer en uitvoering

Het fondsbeheer van het Warmtefonds wordt uitgevoerd door Zanders Treasury & Finance Solutions. De fondsuitvoerder is Polestar Bemiddeling.