Disclaimer

Deze website is eigendom van het Nationaal Warmtefonds. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie kan niet worden aangemerkt als aanbod en is geen advies.

Warmtefonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. De informatie is afkomstig van bronnen die Warmtefonds betrouwbaar acht. Warmtefonds garandeert niet dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is.

Functioneren

Warmtefonds kan niet garanderen dat deze website altijd foutloos en ononderbroken functioneert. Warmtefonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Externe links

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk  voor de inhoud van de informatie op die websites.

Eigendom

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties alsmede lay-out en vormgeving) is eigendom van Warmtefonds. Ook alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten rusten bij Warmtefonds. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Warmtefonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te publiceren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warmtefonds is het niet toegestaan links naar websites van Warmtefonds aan te bieden.

E-mailberichten

Informatie die rechtstreeks per e-mail of via deze website naar Warmtefonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacyreglement anders is aangegeven. De inhoud van deze berichten kan daarom niet als vertrouwelijk worden beschouwd en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Warmtefonds heeft het recht deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website.