Voordat je de lening voor jouw VvE aanvraagt

Voorwaarden VvE Energiebespaarlening

Om de Energiebespaarlening af te sluiten voor jouw VvE, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. We hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet.
alt

Waar moet je VvE minimaal aan voldoen?

Belangrijkste voorwaarden

 • De VvE bestaat uit tenminste 8 wooneenheden.
 • Bij de aanvraag voor een VvE Energiebespaarlening geven we geen rente af en maken we geen reservering ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra de VvE de besluitvormende vergadering uitschrijft, geeft het Nationaal Warmtefonds een rentepercentage af met een geldigheidstermijn van maximaal 6 maanden (eventuele rentestijgingen of -dalingen daarna hebben gedurende 6 maanden geen invloed op de afgegeven rente) en alloceert zij voor deze periode het fondsvermogen. De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de VvE Energiebespaarlening vast.
 • Aflossing op basis van maandannuïteit.
 • Het geleende bedrag storten we in een bouwdepot.
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000,- (met een maximum van € 30.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het ZEP+/Nul op de Meter Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-). Voor de financiering van laadinfrastructuur geldt tevens een uitzondering met een minimum van € 10.000,- per VvE.
 • Voor het beoordelen van uw aanvraag is een Energieadvies van een BRL9500 gecertificeerd bedrijf verplicht.
alt

Combineren met andere maatregel

Zonnepanelen aanschaffen

Wilt u de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat kan, maar wel altijd in combinatie met een andere energiebesparende maatregel. Je kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). Bij € 30.000,- komt dit neer op een maximumbedrag van € 22.500,- (75% x € 30.000,-) per appartementsrecht. De andere 25% van het leenbedrag moet de VvE investeren in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

Een voorbeeld: de VvE leent in totaal € 500.000,- voor 25 appartementen. Dit is € 20.000,- per appartement. Je realiseert voor maximaal € 15.000,- (75%) per appartement zonnepanelen. De overige € 5.000,- (25%) besteed je aan bijvoorbeeld gevelisolatie. In totaal is dat € 125.000,- (25%) van het totale leenbedrag.

Voordelen VvE Energiebespaarlening

 • De lening heeft een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar.
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.
 • Persoonlijke begeleiding.

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: