Voordat je de lening voor jouw VvE aanvraagt

Voorwaarden VvE Energiebespaarlening

Om de Energiebespaarlening af te sluiten voor jouw VvE, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. We hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet.
alt

Waar moet je VvE minimaal aan voldoen?

Belangrijkste voorwaarden

Belangrijkste extra voorwaarden VvE’s met acht wooneenheden of meer

 • Het laten opstellen van een Maatwerk VvE Energieadvies is verplicht. Klik hier voor meer info
 • Er is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) nodig voor minimaal de looptijd van de lening
 • Voor ZEP Zeer Energiezuinig (ZEP)-pakket en ZEP+ of Nul op de Meter is een looptijd van 30 jaar mogelijk. Ook mag er voor deze aanpassingen meer worden geleend 
 • Voor een compleet overzicht van de voorwaarden, vul de Quick Scan in

Belangrijkste extra voorwaarden voor VvE’s met minder dan 8 wooneenheden

 • Alle leden moeten de akkoordverklaring ondertekenen. Daarin staat dat alle leden het eens zijn met het afsluiten van de lening en de voorwaarden van de lening
 • Er is geen Maatwerk VvE’s energieadvies of MJOP noodzakelijk
 • Het Zeer Energiezuinig (ZEP)-pakket en ZEP+ of Nul op de Meter zijn niet mogelijk
 • Ontstaat er een achterstand bij één van de leden nadat de lening is ingegaan? Dan kunnen wij de VvE na 6 maanden ontslaan van betaling voor het deel dat dit betreffende lid moet betalen
 • Voor een compleet overzicht van de voorwaarden, vul de Quick Scan in

 Belangrijkste voorwaarden voor alle VvE’s  

 • De Energiebespaarlening kan worden afgesloten door VvE’s die zijn opgericht conform titel 9 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Of dat zo is staat in de splitsingsakte
 • Klik hier voor de maatregelen die je kunt financieren 
 • De totale lening bedraagt minimaal € 25.000 per VvE, tenzij de VvE alleen laadpalen wil financieren. Dan is het minimum € 10.000
 • Voor een VvE Energiebespaarlening kan maximaal € 34.000,- worden gefinancierd per appartementsrecht. De looptijden zijn 10, 15 en 20 jaar
 • De rentevaste periode is altijd gelijk aan de looptijd van de lening
 • De VvE Energiebespaarlening is een annuïtaire lening
 • De rente van de Energiebespaarlening is mogelijk aftrekbaar voor de inkomenstenbelasting van de individuele leden
 • De lening wordt alleen verstrekt aan actieve VvE’s  die inzicht willen verschaffen in de jaarstukken van de afgelopen twee jaar. Voor een overzicht van alle documenten die nodig zijn, vul de Quick Scan in
alt

Verdere stappen op weg naar verduurzaming

Appartementencomplex met winkels/bedrijfsruimte

Als het appartementencomplex verhuurde woningen en/of winkels/bedrijfsruimte bevat, kan verduurzaming ook met de VvE Energiebespaarlening worden gefinancierd. Om in aanmerking te komen voor de VvE Energiebespaarlening mag maximaal 50% van het complex in gebruik zijn als commercieel vastgoed (winkel- en/of bedrijfsruimte). Minimaal 50% van het complex dient dus in gebruik te zijn als woonruimte.  

Wil je weten hoe dit precies uitpakt voor jouw VvE? Vul de Quick Scan in. Of bel dan voor meer informatie met de investmentmanagers 088 60 69 760.

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: