Voordat je de lening voor jouw VvE aanvraagt

Voorwaarden VvE Energiebespaarlening

Om de Energiebespaarlening af te sluiten voor jouw VvE, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. We hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet.
alt

Waar moet je VvE minimaal aan voldoen?

Belangrijkste voorwaarden

 • De VvE bestaat uit tenminste 8 wooneenheden.
 • Bij de aanvraag voor een VvE Energiebespaarlening geven we geen rente af en maken we geen reservering ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra de VvE de besluitvormende vergadering uitschrijft, geeft het Nationaal Warmtefonds een rentepercentage af met een geldigheidstermijn van maximaal 6 maanden (eventuele rentestijgingen of -dalingen daarna hebben gedurende 6 maanden geen invloed op de afgegeven rente) en alloceert zij voor deze periode het fondsvermogen. De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de VvE Energiebespaarlening vast.
 • Aflossing op basis van maandannuïteit.
 • Het geleende bedrag storten we in een bouwdepot.
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- (met een maximum van € 30.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het ZEP+/Nul op de Meter Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-). Voor de financiering van laadinfrastructuur geldt tevens een uitzondering met een minimum van € 10.000,- per VvE. Bij leningen boven € 10.000.000 is expliciete toestemming nodig van de financiers van het Warmtefonds.
 • Voor het beoordelen van uw aanvraag is een Energieadvies van een BRL9500 gecertificeerd bedrijf verplicht.

Verschillende looptijden mogelijk

 • Boven € 25.000 (geen NOM/ZEP): een looptijd van 10, 15 of 20 jaar toegestaan.
 • Boven € 25.000 (NOM/ZEP): een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar toegestaan.
alt

Verdere stappen op weg naar verduurzaming

Zonnepanelen aanschaffen

Wil je de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat kan. Vanaf 1 juni 2022 kun je het volledige leenbedrag van de Energiebespaarlening gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen. Op deze manier hoopt het Warmtefonds VvE's te stimuleren om verdere stappen te zetten naar de verduurzaming van hun appartementencomplex.

Voordelen VvE Energiebespaarlening

 • De lening heeft een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar.
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.          
 • Persoonlijke begeleiding.

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: