Voordat je je lening aanvraagt

Voorwaarden Energiebespaarlening

Om de Energiebespaarlening af te sluiten voor jouw woning, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet.
alt

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Belangrijkste voorwaarden

 • Je moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • Je kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen (bij een ZEP maximaal € 50.000 en bij een NOM maximaal € 65.000)
 • De aanvraag voor de Energiebespaarlening is drie maanden geldig.

alt

Belangrijk om te weten

Energiebesparende maatregelen


 • Je kunt de Energiebespaarlening alleen gebruiken voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
 • Je kunt maximaal 75% van de lening gebruiken voor de financiering van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). De overige 25% moet je investeren in een andere maatregel uit het maatregelenoverzicht.
  • Een voorbeeld: je leent in totaal € 20.000 voor je woning. Je legt voor maximaal € 15.000 (75%) zonnepanelen op je dak. De overige € 5.000 (25%) besteed je aan bijvoorbeeld dakisolatie.
 • Het is mogelijk om in combinatie met een lening van 20 jaar een warmtepomp te financieren als deze niet meer dan 33% (een derde) van het leenbedrag bedraagt. Dit in verband met de levensduur van een warmtepomp. Bij leningen met een kortere looptijd maakt het niet uit welk deel van het leenbedrag aan een warmtepomp besteed wordt.
 • Maatregelen die al zijn uitgevoerd kunnen niet worden meegenomen in de lening, tenzij deze maximaal twee maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum van de lening zijn gefactureerd.


alt

Leenbedragen en looptijd

 • Voor bedragen tot € 5.000 is de looptijd van de lening 7 jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000 tot € 15.000 is de looptijd van de lening 10 jaar.
 • Voor bedragen van € 15.000 tot en met € 25.000 kun je kiezen uit de looptijd 10, 15 of 20 jaar.
 • Voor bedragen tussen € 25.000 en € 65.000 (Zeer energiezuinig pakket en Nul op de Meter) is de looptijd 15 jaar of 20 jaar

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd. Een persoonlijke lening los je annuïtair af. Dit betekent dat het maandbedrag tijdens de hele looptijd gelijk blijft. Bij annuïtaire aflossing bestaat het maandbedrag steeds uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is je persoonlijke lening volledig afgelost.

De lening die je bij ons afsluit, staat los van de afspraken die je maakt met bijvoorbeeld de aannemer of installateur over de te treffen maatregelen. De lening moet altijd worden terugbetaald, ook als de aannemer zich niet aan de afspraken houdt.Voordelen Energiebespaarlening

 • Je betaalt een aantrekkelijke rente, die voor de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort.
 • Je kunt altijd de hele lening of een deel ervan vergoedingsvrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250).
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.
 • Je betaalt geen afsluitkosten.

Je vindt hier meer informatie over op de pagina Incasso

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: