18 juli 2023

VvE’s in Den Haag kunnen nog voordeliger verduurzamen met 0,5% extra rentekorting

Vanaf 15 juli biedt de gemeente Den Haag 0,5% rentekorting voor Vereniging van Eigenaren (VvE’s) die een VvE Energiebespaarlening aan gaan bij het Nationaal Warmtefonds. De gemeente maakt hiermee het besparen van energie en investeren in verduurzaming extra aantrekkelijk. Onlangs verlaagde het Warmtefonds de rente op de VvE Energiebespaarlening voor VvE’s al met 1,5%, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een landelijke rentekorting mogelijk heeft gemaakt.

VvE Energiebespaarlening

Verduurzamen kan hoge kosten met zich meebrengen. Als de VvE onvoldoende geld gespaard heeft, kan een lening uitkomst bieden. Het Warmtefonds biedt de ‘VvE Energiebespaarlening’ aan. De lening moet gebruikt worden voor maatregelen om de woning het gebouw van de VvE te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van de gevel, het dak of de ramen, maar ook voor zonnepanelen, warmtepompen, CO2-gestuurde ventilatie en duurzame verlichting.

Mogelijkheden

De minimale lening per vve is € 25.000,-. De maximale lening is afhankelijk van het aantal wooneenheden. Per wooneenheid is het maximum €34.000,-. Of zelfs € 67.000,- bij een 'Zeer Energiezuinig Pakket', een combinatie van maatregelen om het gebouw te verduurzamen. De lening kan in 10, 15 en 20 jaar worden afgelost tegen verschillende rentepercentages. Ook kleine VvE’s van 2 tot 8 wooneenheden kunnen een lening aanvragen.

Versnellen van de energietransitie
Ook het Warmtefonds ziet de samenwerking met Den Haag als een mooie volgende stap. ‘We zijn blij dat gemeente Den Haag het VvE’s nog aantrekkelijker maakt om samen te verduurzamen. Het wegnemen van financiële drempels is essentieel om de energietransitie te versnellen in provincies en gemeenten’, aldus Fiona Hamberg, Accountmanager van Nationaal Warmtefonds.’

Meer informatie over de voorwaarden en de VvE Energiebespaarlening Den Haag: VvE Energiebespaarlening Den Haag - Warmtefonds

Direct kijken of jouw VvE in aanmerking komt voor de VvE Energiebespaarlening? Doe de quickscan via: https://www.warmtefonds.nl/vve/quickscan