2 maart 2022

Drie verduurzamingstips voor de VvE-beheerder

Parkeer elektrisch front.

VvE-beheerders hebben alle informatie om potentiële energiebesparende mogelijkheden binnen VvE’s te signaleren, vaak nog voordat leden het zelf zien. Dat biedt kansen voor een VvE en voor de beheerders. Want hoe meer projecten je als beheerder proactief opstart en succesvol afrondt, hoe beter je je in de markt kunt onderscheiden. Wat kun je zoal doen? Onze nationaal accountmanager Fiona Hamberg geeft beheerders drie tips:

1. Organiseer een collectieve informatieavond voor VvE’s 

Duidelijke, open communicatie en een goede informatievoorziening zijn essentieel voor een verduurzamingstraject met genoeg draagvlak. Organiseer als VvE-beheerder daarom bijvoorbeeld collectieve informatieavonden waarbij meerdere VvE’s kunnen aanschuiven. Klop eventueel aan bij het Energieloket van een regio of gemeente om samen op te trekken. Of neem contact op met de nationaal accountmanager van het Warmtefonds voor een presentatie over alle financieringsmogelijkheden voor VvE’s.

2. Organiseer je eigen succes en breng kansrijke VvE’s in kaart

Tocht, kou, lekkages of hittestress. Vanuit welke VvE’s ontvang je regelmatig klachten over het wooncomfort? Of bij welke VvE is het energieverbruik wel erg hoog? Naast de VvE’s die proactief zijn en zelf informatie opvragen, kun je ook zelf contact opnemen met VvE’s om ze te enthousiasmeren en informeren over nut en noodzaak van verduurzaming van hun appartementencomplex. Hier liggen veel verduurzamingskansen voor VvE-beheerders.

3. Ga als VvE-beheerder het gesprek aan met de gemeente

Nu elke gemeente een Transitievisie Warmte heeft ontwikkeld is meer bekend over wat de verduurzamingsplannen voor de gebouwde omgeving zijn. Zet een gemeente in op een warmtenet? Is er sprake van een wijkaanpak? Hoe ziet het vergunningenbeleid eruit? Zijn er lokale financiële regelingen of subsidies? Kortom, het loont om de situatie ter plekke voor je VvE’s in kaart te brengen en de beste verduurzamingsmogelijkheden te herkennen.

Meer informatie over de verduurzaming van VvE’s?

Wil je meer weten over de VvE Energiebespaarlening en hoe het Warmtefonds beheerders en VvE’s kan ondersteunen bij verduurzaming? Neem dan contact op met onze nationaal accountmanager Fiona Hamberg. Zij helpt je graag verder.