Klachtenprocedure

We doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je toch niet tevreden zijn en een klacht hebben? Dan horen wij het graag.
alt

Hoe dien je een klacht in?

Gebruik het klachtenformulier

Voor een klacht over onze dienstverlening kun je gebruik maken van ons online klachtenformulier.

Geef altijd aan ons door:

  • je naam en contactgegevens
  • de beschrijving van uw klacht
  • eventuele relevante aanvullende stukken voor de afhandeling
alt

Wat doen wij met jouw klacht?

Klachtafhandeling

We behandelen jouw klacht binnen tien werkdagen na ontvangst van je brief of klachtenformulier. Als het niet mogelijk is jouw klacht binnen tien werkdagen af te handelen, laten we dat binnen die termijn weten.

Ben je niet tevreden over onze afhandeling?

Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je na afloop van de klachtenprocedure bij het Nationaal Warmtefonds jouw klacht voorleggen aan het Kifid of een daartoe bevoegde rechter.

Gegevens Kifid

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoonnummer: 070 – 333 8999
www.kifid.nl

Het Kifid doet een bindende uitspraak.

  • Het aansluitnummer van het Nationaal Warmtefonds is 300.016011.
  • Het aansluitnummer van het Nationaal Warmtefonds 2 bij Kifid is 300.018080.
  • Het aansluitnummer van Polestar Bemiddeling bij Kifid is 300.018137.

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: