11 juli 2022

‘Het Nationaal Warmtefonds wil de energietransitie helpen versnellen’

Hoe wordt er in vastgoedland naar de huidige bouwopgave en energietransitie in de gebouwde omgeving gekeken? Wat baart zorgen en waar zien zij kansen? Het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) zocht het uit bij onder meer RvB-voorzitter Bart van Breukelen van TBI en Jos Ebbers van NVM. Ook Ernst Jan Boers, bestuursvoorzitter van het Nationaal Warmtefonds, werd geconsulteerd: ‘Er moet nog veel gebeuren en wij willen die ontwikkeling helpen versnellen’.

Stijgende prijzen en aanvragen
In het artikel geeft Ernst Jan Boers aan dat sinds de stijgende gasprijzen het aantal aanvragen voor een Energiebespaarlening met zo’n 50 procent is gestegen. Dit geldt zowel voor de belangstelling van eigenaar-bewoners als voor VvE’s. Het aantal van 60.000 woningen die het Warmtefonds tot nu toe heeft helpen verduurzamen, verwacht hij met het fonds de komende jaren te verdubbelen.  

Duurzame samenwerking
Dat is nog maar een begin, want er moet behoorlijk verduurzaamd worden de komende jaren. Daarom ontwikkelt het Warmtefonds ook nieuwe regelingen voor huizenbezitters die aan de onderkant van het inkomensspectrum zitten en richt het zich verder op samenwerkingen met regionale en lokale organisaties. Ook voor de makelaars ziet hij een rol om de komende jaren huizenkopers te adviseren over duurzaamheidsinvesteringen en mogelijkheden.

Ernst Jan Boers in NVM Magazine

Lees het hele artikel