De voorwaarden toegelicht

Voorbeelden Energiebespaarlening

Hoeveel geld je kunt lenen met de Energiebespaarlening en tegen welke voorwaarden is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hieronder lichten we de verschillende mogelijkheden toe. Ook vind je informatie over de Energiebespaarhypotheek, die beschikbaar is voor bewoners van een gebied dat deelneemt aan een zogenoemde wijkaanpak.

Wil jij je verduurzaming ook financieren?

alt

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening met een leensom van tussen de € 1.000 en € 27.000 is beschikbaar voor eigenaar-bewoners die aan de geldende leennormen voldoen. Ook eigenaar-bewoners in de doelgroep 75+ komen in aanmerking en kunnen een aanvraag doen. Eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen onder de € 60.000 betalen 0% rente.

Belangrijke voorwaarden

 • De aanvrager moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning.
 • Leenbedrag is minimaal € 1.000,-.
 • Het gaat om een annuïteitenlening met maandelijkse betaling van rente en aflossing.
 • Een offerte voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig.
 • Het geldbedrag wordt beschikbaar gesteld via een bouwdepot.
 • Opnames zijn alleen mogelijk via facturen met een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden. Een betaling wordt rechtstreeks aan de aannemer of installateur gedaan (tenzij je zelf de factuur hebt betaald en dit kan aantonen).
 • Een aanvraag voor een Energiebespaarlening verloopt altijd via het online aanvraagformulier.
 • Extra uitleg over het aanvraagproces van het Warmtefonds vind je hier.
 • Bekijk de volledige voorwaarden op deze pagina.

Voorbeeld Energiebespaarlening

1. Volledige toekenning

Olivia wil € 15.000 lenen voor de aanschaf van zonnepanelen. Ze wil de lening in 10 jaar terugbetalen. De effectieve rente is op dat moment 4,35%. Olivia zou elke maand € 153,80 aan rente en aflossing betalen. Na het aanleveren van de gevraagde documenten, blijkt uit de financiële beoordeling dat ze het volledige bedrag kan lenen. Wij bieden een Energiebespaarlening aan van € 15.000.  Olivia betaalt 10 jaar lang € 153,80 per maand. Olivia gaat akkoord met het voorstel door digitaal te ondertekenen en levert daarna de offerte van de aannemer aan. Daarna kan ze de aanschaf van zonnepanelen realiseren.

2. Gedeeltelijke toekenning 

Peter wil € 20.000 lenen voor de financiering van een warmtepomp en spouwmuur- en dakisolatie. Peter wil de lening graag in 10 jaar terugbetalen. De effectieve rente is op dat moment 4,35%. Peter zou elke maand € 205,07 aan rente en aflossing betalen. Na beoordeling van zijn financiële situatie  blijkt dat het inkomen van Peter wat lager is dan is aangegeven in de eerste aanvraag. Daarom kan hij minder lenen dan de gewenste € 20.000: Peter krijgt een Energiebespaarlening aangeboden van € 16.000. Hij betaalt 10 jaar lang € 164,05 per maand aan rente en aflossing. Peter besluit hiermee akkoord te gaan door digitaal te ondertekenen in Mijn Warmtefonds. Hij besluit de spouwmuurisolatie voorlopig uit te stellen en legt zelf € 1.500 bij van zijn spaargeld. Hij stuurt de offerte van de aannemer op. Hiermee kan Peter alvast de warmtepomp en dakisolatie realiseren.

alt

Energiebespaarlening met 0% rente

Eigenaar-bewoners met een gezamenlijk verzamelinkomen van maximaal € 60.000 kunnen een Energiebespaarlening met 0% rente afsluiten. De toelichting en een voorbeeld vind je hieronder.

Belangrijke voorwaarden

 • De klant moet eigenaar-bewoner zijn van een bestaande woning.
 • Om in aanmerking te komen voor een Energiebespaarlening met 0% rente mag het gezamenlijke verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 60.000.
 • Meer informatie over het verzamelinkomen vind je hier.
 • Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de reguliere Energiebespaarlening.
 • Een aanvraag voor een Energiebespaarlening verloopt altijd via het online aanvraagformulier.
 • Extra uitleg over het aanvraagproces van het Warmtefonds vind je hier.

Voorbeeld Energiebespaarlening met 0% rente
Eppo en Marieke willen € 10.000 lenen om hun woning te isoleren en een paar zonnepanelen aan te schaffen. Eppo en Marieke willen de lening in 10 jaar terugbetalen. De rente is op dat moment 4,35% voor een Energiebespaarlening.

Renteloze lening

Na beoordeling van de financiële situatie blijkt dat Eppo en Marieke een verzamelinkomen hebben van € 38.000. Daarom krijgen ze een aanbod voor een Energiebespaarlening van € 10.000 met 0% rente en hoeven niet het reguliere tarief van 4,35% te betalen. Dit kost ze maandelijks € 83,33 aan aflossing. Eppo en Marieke gaan akkoord met het voorstel door digitaal te ondertekenen en sturen de overige gevraagde documenten in. Na definitieve goedkeuring kunnen ze hun woning laten isoleren en zonnepanelen aanschaffen.

alt

Voorbeeld Energiebespaarlening met combinatielening

De Energiebespaarlening met combinatielening stelt eigenaar-bewoners met beperkte of geen leenruimte in staat om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Om uit te leggen hoe deze leenvorm werkt vind je hieronder een voorbeeld. Uitgebreidere informatie over de Energiebespaarlening met combinatielening vind je hier.

Voorbeeld 
Janneke en John willen hun dak isoleren. De kosten hiervoor zijn € 5.000. Ze doen een aanvraag voor de Energiebespaarlening. Ze hebben niet genoeg financiële ruimte om voor de standaard Energiebespaarlening in aanmerking te komen. Wel komen ze in aanmerking voor een lening met aangepaste voorwaarden, met een standaard looptijd van 20 jaar. Hieronder lees je wat deze aangepaste voorwaarden zijn.

Rente en aflossing
Janneke en John betalen geen rente over het geleende bedrag. Ook betalen zij de eerste 5 jaar geen aflossing. Om de dakisolatie te betalen krijgen ze een bouwdepot. Vanuit dit depot kunnen ze de dakisolatie betalen. Hiervoor moeten ze aan het Warmtefonds een nota van aanschaf voor de dakisolatie overleggen. 


Twee leningdelen
De afgesloten Energiebespaarlening wordt in maandelijkse termijnen afbetaald, maar niet door Janneke en John zelf. Daarom wordt de eerste 5 jaar de aflossing ‘virtueel’ betaald, door het Warmtefonds. Dit gebeurt via een tweede leningdeel: de combinatielening.

Op het leningdeel Energiebespaarlening wordt gedurende de looptijd elke maand € 20,83 afgelost (= € 5.000 gedeeld door 240 maanden). Dit bedrag van € 20,83 wordt in de eerste 5 jaar maandelijks voldaan uit de combinatielening. Na 5 jaar (60 maanden) is de hoofdsom van de Energiebespaarlening gedaald tot € 3.750. Vanuit de combinatielening is dan € 1.250 virtueel afgelost en is de uitstaande hoofdsom van de combinatielening € 1.250. De schuld op beide leningdelen samen is na 5 jaar dus nog € 5.000.

Hertoets

Na 5 jaar wordt de financiële situatie van Janneke en John opnieuw bekeken door middel van een hertoets. De uitkomst van deze toets leidt tot twee opties:

1. Uit de hertoets blijkt dat de financiële positie van Janneke en John niet is verbeterd (dit heet een negatieve hertoets) 

In dat geval wordt de aflossing ook voor resterende looptijd virtueel betaald uit de combinatielening. De rente blijft 0%. Janneke en John hoeven de resterende looptijd zelf geen aflossing te betalen. Terugbetaling van de volledige lening van € 5.000 vindt alleen plaats als de woning (met genoeg overwaarde) wordt verkocht binnen de looptijd van de lening.

2. De financiële positie van Janneke en John is verbeterd (dit heet een positieve hertoets) 

Janneke en John gaan in dit geval de resterende 15 jaar zelf de aflossing van € 20,83 per maand betalen. De rente blijft de hele looptijd 0%. De hoofdsom op de combinatielening blijft vanaf dat moment staan op € 1.250. Het openstaande bedrag van de Energiebespaarlening is dan nog € 3.750. Janneke en John lossen dit maandelijks af met het bedrag van € 20,83. Terugbetaling van de € 1.250 op de combinatielening vindt alleen plaats als de woning (met genoeg overwaarde) wordt verkocht binnen de looptijd van de lening.

alt

Energiebespaarhypotheek

De Energiebespaarhypotheek stelt eigenaar-bewoners met beperkte of geen leenruimte in staat om verduurzamingsmaatregelen te nemen. De voorwaarde is dat het huis deel uitmaakt van een wijkaanpak. Zij kunnen deze hypotheek met een leensom tussen de € 10.000 en € 25.000 euro aanvragen via een financieel adviseur die is aangesloten bij de gemeente waarin de woning die onderdeel is van de wijkaanpak zich bevindt.

Bekijk onze toelichting over de Energiebespaarhypotheek

Voorbeeld
Elise en Mustafa willen zonnepanelen en een warmtepomp aanschaffen. De kosten hiervoor zijn geschat op € 20.000. Na de aanvraag blijkt dat er op basis van hun financiële situatie geen mogelijkheid is om een Energiebespaarlening af te sluiten. Elise en Mustafa wonen in een buurt die aangewezen is als gemeentelijke wijkaanpak. De Energiebespaarhypotheek is mogelijk een alternatief.

Via financieel adviseur
Elise en Mustafa kunnen voor deze regeling een aanvraag doen via een financieel adviseur die is gecontracteerd door de gemeente. De adviseur verzamelt alle benodigde informatie en regelt de aanvraag rechtstreeks met het Warmtefonds.

Rente en aflossing
De eerste drie jaar hoeven ze niet af te lossen en betalen ze ook geen rente. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt na drie, zes en tien jaar beoordeeld of hun financiële situatie inmiddels is verbeterd. Het resultaat van deze toets bepaalt of ze de volgende periode onder dezelfde condities de lening voortzetten of dat ze maandelijks zelf de maandlast van de hypotheek gaan betalen.

Twee leningdelen

Wat zijn de gevolgen voor Elise en Mustafa?

 • Het leenbedrag van de Energiebespaarhypotheek wordt in een depot gestort. Uit het bouwdepot van € 20.000 kunnen zij de facturen van de panelen en warmtepomp betalen aan de installateur.

 • De looptijd van de lening is 20 jaar (240 maanden).

 • Omdat Elise en Mustafa geen leencapaciteit hebben, hoeven zij de eerste 3 jaar geen maandlasten te betalen. 

 • De rente op de lening is 0% en de aflossing van € 83,33 op de Energiebespaarlening wordt betaald vanuit de combinatielening. De hoofdsom van de combinatielening wordt dus elke maand wat hoger.

 • Na 3 jaar wordt de situatie van Elise en Mustafa opnieuw bekeken.

Hertoets

Stel dat Mustafa na 3 jaar in een nieuwe baan meer verdient dan in zijn vorige baan. En dat Elise meer uren is gaan werken. Dan ontstaat mogelijk de situatie dat uit de hertoets blijkt dat ze verantwoord de maandlasten kunnen betalen. Wat zijn dan de gevolgen?

 • De aflossing van € 83,33 wordt vanaf het derde jaar maandelijks geïncasseerd van de betaalrekening van Elise en Mustafa. De hoofdsom van de combinatielening blijft vanaf dat moment gelijk. Terugbetaling van de combinatielening vindt alleen plaats als de woning (met genoeg overwaarde) wordt verkocht binnen de looptijd van de lening.