Verduurzaming voor iedereen bereikbaar

Energiebespaarhypotheek

Met de Energiebespaarhypotheek zorgt het Warmtefonds dat eigenaar-bewoners met te weinig leenruimte toch in aanmerking kunnen komen om verduurzamingsmaatregelen te financieren. Je kunt hiervoor een aanvraag doen als je volgens de leennormen niet in aanmerking komt voor een Energiebespaarlening van het Warmtefonds. Voorwaarde is dat de woning zich bevindt in een buurt die onderdeel is van een gemeentelijke wijkaanpak of die meedoet aan het programma aardgasvrije wijken. Je gemeente moet dan wel een hypotheekadviseur hebben gecontracteerd om de Energiebespaarhypotheek te kunnen afsluiten.

Meer mogelijkheden voor jouw duurzame woning

Waarom gebruik maken van de Energiebespaarhypotheek?

Meedoen aan wijkaanpak of aardgasvrije wijk

Je kunt ook jouw woning, die deel uitmaakt van een gemeentelijke wijkaanpak of aardgasvrije wijk, verder verduurzamen.

Toch verduurzamen ondanks weinig leenruimte

Je krijgt met de Energiebespaarhypotheek toch een betaalbare financiële mogelijkheid om te investeren in isolatie en energiebesparing.

Eerste drie jaar geen aflossing

Ook betaal je met de Energiebespaarhypotheek mogelijk minder of geen rente als je onvoldoende leenruimte hebt.

alt

Over de Energiebespaarhypotheek

Over de Energiebespaarhypotheek

De Energiebespaarhypotheek bestaat uit de Energiebespaarhypotheek zelf, met daaraan gekoppeld een combinatielening. De Energiebespaarhypotheek zelf kan bestaan uit twee leningdelen:

Leningdeel 1      

Dit is een leningdeel waarop vanaf de ingangsdatum rente en aflossing betaald moet worden. Dit betreft het leningdeel waarvoor voldoende inkomensdekking is. Dit is alleen van toepassing als je bij aanvang een deel van de maandlasten van de lening wel kunt dragen.

Leningdeel 2    

Een leningdeel waarop je geen rente betaalt en tot de eerste hertoets (na drie jaar) ook geen aflossing. Dit is het leningdeel waarvoor uit de inkomenstoets blijkt dat je de maandlasten niet kunt dragen.

  • De rente voor dit leningdeel is gedurende de gehele looptijd 0%.

Combinatielening

De maandelijkse aflossing voor dit deel wordt gefinancierd vanuit de combinatielening. Aan de Energiebespaarhypotheek zit dus onlosmakelijk een combinatielening gekoppeld.

  • De rente voor dit leningdeel is gedurende de gehele looptijd 0%.


  • Het leenbedrag loopt maandelijks op met de maandelijkse aflossing van leningdeel 2 van de Energiebespaarhypotheek.

alt

Alternatief Bespaarhypotheek

Lenen als jouw woning geen deel uitmaakt van een wijkaanpak?

Eigenaar-bewoners met te weinig leenruimte en een woning buiten een buurt die deelneemt aan een wijkaanpak, kunnen via de Energiebespaarlening toch duurzaam investeren. Via de Energiebespaarlening met combinatielening kunnen eigenaar-bewoners tussen de 1.000 en 10.000 euro lenen voor energiebesparende maatregelen. Bekijk deze toelichting op de voorwaarden met rekenvoorbeelden voor de Energiebespaarlening.

alt

Meer dan twintig mogelijkheden voor verduurzaming

Energiebesparende maatregelen

Het Warmtefonds verstrekt de Energiebespaarhypotheek alleen voor de energiebesparende maatregelen zoals deze ook gelden voor de Energiebespaarlening. Bekijk hiervoor onze overzichtspagina voor onze energiebesparende maatregelen


Check het met de postcodetool

Kan ik meedoen?

Heb je interesse in de Energiebespaarhypotheek, maar weet je niet of je in aanmerking komt? Kijk of jouw woning zich bevindt in een buurt die is aangesloten bij een gemeentelijke wijkaanpak of aardgasvrije wijk.

Vul je postcode in