De voorwaarden toegelicht

Energiebespaarlening met een combinatielening

Heb je onvoldoende leencapaciteit om een reguliere Energiebespaarlening af te sluiten? Wellicht is het dan een optie om naast een Energiebespaarlening een combinatielening af te sluiten. Om hiervan gebruik te kunnen maken gelden een aantal aanvullende voorwaarden waarmee je rekening moet houden. Lees deze goed door en bepaal of deze oplossing bij je past.
alt

Aangepaste voorwaarden:

 • Ben je met twee personen eigenaar van de woning? Dan moet je ook samen aanvragen.

 • Je kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 lenen. 

 • Voor de Energiebespaarlening met een combinatielening betaal je geen rente.

 • De looptijd van de lening is standaard 20 jaar. Dit kan dus anders zijn dan je bij het aanvragen van de Energiebespaarlening in gedachten had. Besteed je meer dan 1/3 van de lening aan een warmtepomp? Dan is de looptijd 15 jaar.

 • De eerste 5 jaar betaal je zelf geen maandelijkse rente en aflossing. Onderaan de pagina leggen we uit hoe dit werkt. Na 5 jaar gaan we kijken of je wel zelf de maandlast kunt betalen. Dit noemen we een ‘hertoets’. Je moet dan je inkomens en lasten gegevens opnieuw aanleveren. Je bent verplicht hieraan mee te werken. 

 • Bij de verkoop van je woning moet je de Energiebespaarlening (en combinatielening) aflossen. Je moet dit dus aan ons doorgeven en wij sturen vervolgens een aflosnota. Heb je verkoopverlies? Meestal schelden we dan je schuld kwijt. 

 • Je tekent in de offerte voor een positief/negatief hypotheekverklaring. Dit betekent dat je de woning niet zonder onze toestemming extra mag bezwaren met een hypotheek. Maar ook dat wij je, in uitzonderlijke situaties, alsnog mogen vragen een hypotheek te vestigen. Dit doen we bijvoorbeeld als we vermoeden dat er bewust onjuiste informatie is ingevuld om gebruik te maken van de regeling.

Verder gelden dezelfde regels als voor de Energiebespaarlening zonder combinatielening.

alt

Hoe werkt de Energiebespaarlening met een combinatielening?

De Energiebespaarlening bestaat uit 2 delen:

Deel 1. De Energiebespaarlening zelf

Dit betreft het deel van de lening dat je gebruikt voor de verduurzaming van je woning:

 • De rente is 0% voor de gehele looptijd van de lening.

 • Deze lening wordt annuïtair afgelost. 

 • We incasseren de aflossing de eerste 5 jaar niet van je bankrekening. Deze wordt betaald uit de combinatielening. 

 • Het geld van de lening wordt in een bouwdepot gestort. Vanuit het bouwdepot kun je de facturen laten uitbetalen aan de aannemer of installateur.

 • In het geval van een positieve hertoets betaal je de aflossing zelf. Als je je woning verkoopt, los je het restant saldo van de lening af uit de verkoop van je woning. Als je de woning niet verkoopt is aan het einde van de lening dit deel helemaal afgelost.

Deel 2. De combinatielening

 • De schuld van dit deel is bij de start van de lening € 0,-. 

 • De rente is 0% voor de gehele looptijd van de lening.

 • De eerste 5 jaar wordt het maandelijks af te lossen bedrag van deel 1 betaald uit deze combinatielening. De schuld van dit deel loopt dus maandelijks op. 

 • Na 5 jaar beoordelen we of de periode van 5 jaar wordt verlengd tot het einde van de looptijd van het krediet (zie uitleg ‘Hertoetsing na 5 jaar’). Als er geen verlenging plaatsvindt, betaal je vanaf dat moment - tot het einde van de lening - de aflossing van deel 1 - zelf.

 • De combinatielening los je af bij de verkoop van je woning. Heb je op de einddatum je woning niet verkocht dan schelden wij de schuld op de combinatielening kwijt.

Op deze manier betaal je dus de eerste 5 jaar zelf geen maandlast. De combinatielening stijgt elke maand met hetzelfde bedrag als de aflossing op deel 1. De totale schuld van de 2 delen blijft de eerste 5 jaar dan ook gelijk.

alt

Hertoetsing na 5 jaar

Vijf jaar na de start wordt een hertoets ingepland. We kijken dan of de verhouding tussen je inkomen en je lasten voldoende is  zodat je de aflossing van deel 1 van de Energiebespaarlening  zelf kunt betalen. Je ontvangt hierover 3 maanden van tevoren bericht. De hertoets is gratis. Bij een hertoets zijn er twee mogelijkheden:

1. Je leencapaciteit is voldoende om het resterende bedrag van deel 1 van de Energiebespaarlening zelf af te lossen. Vanaf dat moment ga je de aflossing van deel 1 zelf betalen. De rente blijft gewoon 0%. De schuld op de combinatielening blijft vanaf dat moment gelijk. Op dit deel hoef je geen maandelijkse aflossing te betalen. 

2. Je leencapaciteit is niet voldoende om het resterende bedrag van deel 1 van de Energiebespaarlening zelf af te lossen. Vanaf dat moment blijven wij de aflossing van deel 1 van de Energiebespaarlening voldoen door deze te betalen vanuit de combinatielening. De rente blijft gewoon 0%.

alt

Hoe vraag ik een Energiebespaarlening met een combinatielening aan?

In eerste instantie vraag je altijd een reguliere Energiebespaarlening aan. Samen kijken we vervolgens of je hiervoor in aanmerking komt. 

Soms is een  Energiebespaarlening afsluiten wel mogelijk, maar misschien voor een lager bedrag dan je graag wilt lenen. In dat geval bieden we je een Energiebespaarlening aan voor een lager bedrag. Daarom is het belangrijk dat we jouw situatie zo goed mogelijk in beeld hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Heb je een partner en heeft je partner inkomen?

 • Heb je recht op bijvoorbeeld een vaste eindejaarsuitkering of heb je ander inkomen die we mee mogen tellen?

 • Een andere looptijd dan je van plan was.

Lukt het niet om een reguliere Energiebespaarlening af te sluiten? Dan kijkt het Warmtefonds of we je de mogelijkheid kunnen bieden om een Energiebespaarlening met combinatielening af te sluiten. Kijk voordat je besluit deze aan te vragen goed naar de aanvullende voorwaarden en bepaal zelf of dit bij je past.

Op deze pagina leggen we je nog een keer uit hoe de verschillende leningen worden toegewezen met handige voorbeelden.