21 november 2022

Bijna duizend woningen verduurzamen in Amsterdam Zuidoost

Een van de grootste gezamenlijke verduurzamingsprojecten van Nederland vindt inmiddels plaats in Amsterdam. Bijna 1.000 woningen in Zuidoost zijn zogenaamd “gespikkeld” bezit, waarbij 700 woningen in handen zijn van woningcorporatie Eigen Haard en 235 woningen particulier bezit. Een megaproject waarbij eigen Haard, het Nationaal Warmtefonds, gemeente Amsterdam en twee VvE’s (Senso I en Senso II) samen optrekken. Eef Mittendorp, bestuurslid van VvE Senso 1, vertelt over zijn ervaringen en leerpunten.

De woningen in de wijk Holendrecht zijn in de jaren ‘70 gebouwd. De kozijnen zijn sindsdien nooit vervangen. Veel bewoners klaagden over tocht en rottende kozijnen.
Jarenlang is er onvoldoende aandacht geweest voor het onderhoud en de verduurzaming van het pand”, zegt bestuurder Mittendorp. Het VvE-bestuur stelde eerder een herstelaanpak voor, maar het plan sneuvelt al snel op de hoogte van de investering. Mede omdat de VvE maar 10% van het benodigde bedrag heeft gespaard. Tijdens een voorlichtingsavond, ontmoet het VvE-bestuur Thijs Franssen, accountmanager bij het Nationaal Warmtefonds. Thijs vertelt dat de investering bekostigd kan worden met een VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. “De VvE Energiebespaarlening bleek de laagste kosten en gunstigste voorwaarden te hebben, zoals b.v. een hoog financierings bedrag per appartementsrecht. Iets wat je bij een hypothecaire lening wel hebt. Het Warmtefonds was bij deze mega-verduurzaming eigenlijk de enige partij die ons kon helpen.”

Sms’en voor een grotere opkomst
Het was in eerste instantie niet makkelijk om alle bewoners mee te krijgen. Eef vertelt: “We hebben heel veel aandacht besteed aan het informeren van alle bewoners. Via e-mails, sms’jes en belletjes hebben we geprobeerd iedereen naar de informatie- en stemavonden te laten komen. Een deel van de bewoners is de Nederlandse taal niet goed machtig. Het was mede daardoor best lastig om de noodzaak van de verduurzaming uit te leggen. Gelukkig zijn we daar uiteindelijk in geslaagd. Bewoners zagen de meerwaarde van lagere stookkosten en meer wooncomfort en we konden goed uitleggen dat het een investering is voor de langere termijn. We voldeden aan de oproepdrempel (minstens 75% van VvE aanwezig) en kregen genoeg stemmen om het project in gang te zetten.”

Dankzij subsidie meer maatregelen mogelijk
In het begin lag de focus van de maatregelen vooral op nieuwe kozijnen en isolerend glas. Samen met woningcorporatie Eigen Haard werd echter al snel besloten om direct meer energiebesparende maatregelen uit te voeren. We hadden de keus: iedereen betaalt zelf de kosten door een eigen bijdrage in het reservefonds te storten of we gingen collectief, dus als VvE geld lenen. Deze keus was snel gemaakt, de VvE's gingen beiden een VvE Energiebespaarlening aan, totaal € 27 miljoen. Daarom zijn de VvE’s samen een VvE Energiebespaarlening aangegaan van in totaal € 27 miljoen. De VvE’s betalen de lening terug via verhoogde servicekosten. Daarnaast maken de VvE’s gebruik van de beschikbare subsidies, zoals de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de regeling Verduurzamende woningverbetering Zuidoost van de gemeente Amsterdam. Eef vertelt: “Het laatste duwtje in de rug kwam vanuit gemeente Amsterdam. Wij hebben een mooie subsidie gekregen waardoor het mogelijk werd om meer te verduurzamen. Zo komen er nu ook zonnepanelen op het dak om de stroom op te wekken die nodig is voor de verlichting van de trappenhuizen. Dat is voor de VvE nu namelijk een grote kostenpost, van zo’n €40.000 per jaar. Ook worden de daken en de vloeren geïsoleerd.”

Twee woningen per dag
Er is aan het begin van het jaar een modelwoning ingericht, zodat bewoners kunnen zien hoe de woningen uiteindelijk worden. Het project is na de zomer in een stroomversnelling gekomen. Gemiddeld worden er nu twee woningen per dag verduurzaamd. Naar verwachting zijn alle woningen in 2024 klaar. Eef: “De sfeer is optimistisch onder de bewoners. De eerste bewoners waarbij de maatregelen zijn uitgevoerd zijn blij. Ze geven aan dat het comfort duidelijk is gestegen en de stookkosten lager zijn. Over een tijd kijken we terug op een meer dan geslaagd project dat zonder de inspanningen van alle betrokken partijen niet gelukt was. En een project dat als voorbeeld dient voor andere appartementencomplexen in Nederland. We hebben laten zien dat een uitzichtloze situatie met veel onderhoudskosten kan uitgroeien tot een duurzaam en toekomstbestendig plan dankzij de juiste samenwerking.”

Als VvE aan de slag voor een duurzaam appartementencomplex?
Deze tips van Eef Mittendorp van VvE Senso 1 helpen je op weg:
1. Ga ervan uit dat het proces lang kan duren (vooral bij grotere VvE’s). Het is proces waar je een lange adem voor nodig hebt. Houd het einddoel in zicht en werk daar in stapjes naartoe.
2. Zorg dat alle leden de noodzaak van verduurzaming inzien en neem ze echt mee in het hele proces. Besteed ook genoeg aandacht aan hoe het financiële plaatje eruit komt te zien. Vertrouwen is essentieel tijdens het hele project. Houd iedereen betrokken en deel regelmatig de stand van zaken.
3. Bekijk goed of je in aanmerking kunt komen voor subsidies vanuit de gemeente. Dit kan net het verschil maken.

alt