17 mei 2022

Hybride warmtepomp standaard voor verwarming woningen vanaf 2026

Het kabinet maakt vanaf 2026 de hybride warmtepomp vanaf 2026 de standaard voor de verwarming van woningen. Mensen die hun cv-installatie moeten vervangen moeten dan overstappen op een duurzamer alternatief: een hybride warmtepomp, maar ook een all electric warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet behoren tot de mogelijkheden.

Vrouw warmtepomp, installatie groter links in beeld, vrouw meer close-up, folder leesbaar in beeld.

Met deze stap wil het kabinet duidelijkheid bieden aan leveranciers, installateurs en huis- en gebouweigenaren. minister De Jonge voor Volkshuisvesting: ‘De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog.’ Voor woningen die niet geschikt zijn, blijft een uitzonderingsmogelijkheid bestaan.

Gas, rekening en klimaat

Minister Jetten voor Klimaat en Energie benadrukt dat het installeren van een warmtepomp naast een forse gasbesparing ‘ook nog goed is voor de energierekening en het klimaat’. Jetten wil de productie van warmtepompen in Nederland verder opschalen en daarvoor de samenwerking zoeken met fabrikanten en installateurs. Al in het regeerakkoord stond het voornemen om voor de meeste woningen een goede warmteoplossing te bieden en dat de warmtepomp uiteindelijk de norm moet worden. Dat is met deze datum nu concreet geworden.

Financiering warmtepomp

De overheid verstrekt subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp. Daar wordt tot en met 2030 150 miljoen euro voor uitgetrokken. Voor aanvullende financiering kun je terecht bij het Warmtefonds: via de laagdrempelige Energiebespaarlening leen je voor verduurzaming tegen een aantrekkelijke rente en zonder verborgen kosten.


Meer weten?
Kijk dan op onze pagina over de aanschaf van een warmtepomp voor particulieren of op onze pagina voor de aanschaf van een warmtepomp voor Vereniging van Eigenaars.