18 januari 2024

VvE De Verdwenen Brug in Zoetermeer aan de slag met grote verduurzaming

Marcel van Loon woont sinds 2006 in een appartement aan het Croesinckplein in Zoetermeer. Het pand bestaat uit 136 appartementen. Eén jaar na aankoop trad Marcel toe tot het bestuur van de bijbehorende VvE. Sinds 2016 is hij voorzitter en heeft hij zich vol overgave in de verduurzaming van het gebouw gestort.

Van ideeën naar concreet contact
‘Je kan natuurlijk elk jaar sparen voor een groot onderhoudsplan, maar het leek me verstandig om de mogelijkheden voor verduurzaming te verkennen’, vertelt Marcel. Eerst bezochten we een aantal informatieavonden van de gemeente. Daar wonnen we informatie in over het isoleren van het pand, de mogelijkheden van zonnepanelen, ledverlichting en andere duurzame ontwikkelingen. Hierna zijn we door de gemeente in contact gekomen met een energieadviseur. Hij deed een schouw en maakte de verduurzamingsopties concreet.

Marcel vertelt verder: ‘Vervolgens brachten we in kaart hoe de VvE er financieel voor stond. Daaruit bleek, zoals we eigenlijk al verwachtten, dat subsidies en leningen essentieel waren om de financiering van ons ambitieuze verduurzamingsplan rond te krijgen. Ook werd duidelijk dat de VvE er niet aan ontkwam om de maandelijkse eigen bijdrage te verhogen. Dit was echter ook nodig geweest als we de gewenste aanpassingen geleidelijk via sparen hadden willen realiseren. De verhoging van de bijdrage stuitte aanvankelijk op weerstand onder sommige leden. Zij vroegen zich af of investeren in verduurzaming daadwerkelijk nodig was. Marcel: ‘Nationaal Warmtefonds (NWF) gaf ons de kans om via de VvE Energiebespaarlening de benodigde financiering te verkrijgen. Bovendien kon NWF met een presentatie tijdens onze ALV in 2019 uitstekend draagvlak creëren bij VvE-leden door overzichtelijk uit te leggen waar de winst van verduurzamen in combinatie met een lening in zat'.

Noodzakelijk papierwerk
Marcel: ‘We moesten aan veel voorwaarden van Nationaal Warmtefonds voldoen om de lening rond te krijgen. Daardoor kwam er wat extra werk om de hoek kijken. Desondanks hebben we samen met Nationaal Warmtefonds alle voorwaarden doorlopen om de aanvraag goed te kunnen afronden’. Naast de verkregen lening heeft De Verdwenen Brug gebruik gemaakt van de RVO-subsidies en subsidies van zowel de gemeente als de provincie. Deze zijn allemaal opgenomen in het financieringsplan.

De verduurzaming
Marcel: ‘Toen alle onderzoeken waren afgerond en het financiële plaatje rond was, zijn we van start gegaan. Alle kozijnen vervangen we voor kunststof kozijnen en triple glas, het gehele dak en de buitengevel worden volledig geïsoleerd en er worden vraaggestuurde mechanische ventilatiesystemen gerealiseerd die het CO2-gehalte in de appartementen reguleren. Bovendien vervangen we de dakventilatoren naar gelijkstroom, isoleren we de ondervloeren en installeren we meer dan 80 zonnepanelen. Door deze verduurzamingsmaatregelen schatten we het forse getal van 200.000 kuub gas dat jaarlijks door het pand gaat te reduceren met 70%. Met dit project is de VvE qua isolatie klaar om binnen 2-3 jaar over te stappen op een warmtenet dat in de wijk wordt aangelegd. Het gebouw zal dan geheel aardgasvrij zal zijn.’ Naast deze verduurzaming neemt De Verdwenen Brug ook diverse veiligheidsmaatregelen. De balkonhekken hadden prioriteit vanwege corrosie. De VvE vervangt deze en coat de balkonvloeren opnieuw.

Communicatie naar de leden
Marcel vertelt dat heldere communicatie naar de leden essentieel is om het verduurzamingstraject in goede banen te leiden: ‘We hebben duidelijk uitgelegd dat blijven renoveren een minder aantrekkelijke optie dan verduurzamen was, onder andere vanwege de toenemende prijs van materiaal en gas. Wanneer we renoveren in plaats van verduurzamen, zijn we dief van onze eigen portemonnee. Deze boodschap werd goed ontvangen door de leden. Voorwaarts denken, stapsgewijs uitleggen en perspectief schetsen helpt hier enorm bij’.

Ook in comfort vooruit
De verduurzaming heeft niet alleen een positief effect op de portemonnee van de bewoners van de Verdwenen Brug, zo vertelt Marcel: ‘De huidige mechanische dakventilatoren zuigen vervuilde lucht af. Echter merken we de onderdruk in onze appartementen. Door de CO2-vraaggestuurde ventilatiesystemen kunnen we dit veel beter reguleren. Bovendien komen deze systemen de luchtkwaliteit zeer ten goede’. Het thema verduurzaming leeft in de stad. Niet alleen De Verdwenen Brug verduurzaamt. Marcel vertelt: ‘Een andere VvE uit de buurt wilde van ons weten welke stappen wij hebben genomen in dit verduurzamingstraject. We vertellen hen natuurlijk graag hoe we te werk zijn gegaan.’

Tips voor andere VvE’s

  • Zorg ervoor dat het financieringsplan duidelijk en helder is. Maak inzichtelijk wat de reserveringen zijn en voor welke subsidies en regelingen jouw VvE in aanmerking komt.
  • Geef aandacht aan onderzoeken en schouwingen. Onverwachts oponthoud kan veel tijd in beslag nemen, maar ook financieel kan je voor verrassingen komen te staan.
  • Sta stil bij wat je voor mekaar bokst! Toen ik bij de notaris de akte van geldlening ondertekende, ontstond er voor mezelf een geluksmomentje. Het zijn grote veranderingen die gerealiseerd worden, daar mag je écht trots op zijn.