14 juni 2022

VvE Biltse Duinen klopte voor verduurzaming 2x goed voorbereid aan bij het Warmtefonds

Drone, woonwijk, overzicht, veel omgeving.

Binnen het bestuur van de VvE Biltse Duinen l was er moeite met het idee om tonnen te lenen voor verduurzaming. Reden genoeg voor bestuurslid Hein Reedijk om de aanvraag voor een Energiebespaarlening om verregaande isolatie en zonnepanelen te financieren on hold te zetten. “Uiteindelijk bleek het Warmtefonds toch de beste partij. Deze grote verduurzaming betekent een kleine stijging van ca. 75 euro per maand in de servicekosten.” 

VvE: Biltse Duinen in Bilthoven
Grooteigenaar: nee
Investering: € 420.000
Maatregelen: Hoogrendementsglas, zonnepanelen
Aantal woningen: 14

Meer bedenktijd nodig
De zoektocht van de VvE begon op internet. Hein: “We kwamen al snel uit bij de Energiebespaarlening van Warmtefonds. “Het complex Biltse Duinen komt uit 1992 en was aan modernisering toe. We wilden een toekomstvaste oplossing en hebben in de loop van het proces verschillende adviseurs in de arm genomen. Stapsgewijs kregen onze ideeën meer vorm en we hadden met het Warmtefonds goed contact over de mogelijkheden. “We besloten een aanvraag te doen. Maar toen duidelijk werd dat het om een groot bedrag ging, ontstonden binnen het bestuur zorgen over het aangaan van een omvangrijke  lening. Je hebt als VvE-bestuur een grote verantwoordelijkheid, dus we wilden nog een keer alle mogelijkheden kritisch onderzoeken om tot een eenduidig advies aan de leden te kunnen komen. Daar hadden we dus meer tijd voor nodig en dus stopten we onze aanvraag bij het Warmtefonds.”

Tweede aanvraag
Toen er eensgezindheid was over de definitieve aanpak en het Warmtefonds (opnieuw) de beste financieringspartij bleek, diende de VvE Biltse Duinen l een tweede aanvraag in. “Ons eerste plan was te ambitieus en de tweede keer namen we het heft echt in eigen handen.” De VvE liet een Energie Prestatieadvies (EPA) en Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen. Daarnaast belde Hein naar VvE Belang om meer te weten over de levensduur van houten kozijnen. ‘Die bleken binnenkort aan vervanging toe. Dus die nieuwe (aluminium) kozijnen met HR++ glas hebben we hoog op de lijst gezet.” Het nieuwe pakket dat de VvE voor ogen had, bracht ze terug naar voor de dat moment alleen meest essentiële maatregelen. In mei vorig jaar diende de VvE de nieuwe aanvraag, in oktober waren de offertes klaar en eind vorig jaar kon VvE Bitse Duinen naar de notaris. Eind april komen de installateurs de nieuwe kozijnen en het dubbelglas plaatsen. In februari al waren de 61 zonnepanelen geplaatst. Verder heeft de VvE ook nog gekozen voor nieuwe sensor gestuurde Led-verlichting in de garage, maar dat betaalden de leden uit eigen middelen.

Unaniem en vrij snel
Hein is erg trots dat over alles unaniem is besloten binnen de VvE en dat alles ondanks corona toch nog vrij snel is gegaan. “We hebben iedereen via nieuwsbrieven en bestuursberichten ook stap voor stap meegenomen in het proces. Iedereen zet zich in voor het verduurzamen van het VvE-complex. Ook in comfort en in energiebesparing gaan we erop vooruit. En alles kost ons per appartement zo’n vijfenzeventig euro meer aan servicekosten. Dat is te overzien. Wat ook mooi is, is dat de andere VvE in een zelfde complex naast het onze nu ons spoor volgt. Zo inspireren we ook nog anderen om verder te verduurzamen.”

Hein geeft graag wat tips voor VvE’s die op het punt staan verduurzamingsplannen te maken:

  • Loop niet harder dan je kunt. Het is een complex proces en het gaat vaak om veel geld.
  • Neem genoeg tijd om je te laten adviseren, de zaken voor te bereiden en na te denken met je leden wat je echt wilt en bereid bent om te doen.
  • Neem als je gaat verduurzamen ook de onderhoudsstaat van het complex mee en kijk wat prioriteit heeft.
  • Heb aandacht voor een goede en permanente communicatie met de bewoners.