Scholen Energiebespaarlening: de kenmerken

Alle kenmerken van de Scholen Energiebespaarlening op een rij:

 • Het Warmtefonds verstrekt de Scholen Energiebespaarlening binnen de vastgestelde criteria aan alle verenigingen en stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Nederland die een BRIN-nummer hebben.
 • Een school kan alleen een lening aanvragen als er begeleiding is van een procesbegeleider die bij ons is aangesloten. In ons stappenplan vind je een overzicht van deze procesbegeleiders.
 • Het betreft een annuïtair dalende lening met een looptijd van 15 jaar.
 • De rente van de lening staat voor 15 jaar vast.
 • Het Warmtefonds verstrekt de lening onderhands.
 • Het Warmtefonds brengt geen afsluitkosten in rekening.
 • De lening heeft een hoofdsom van minimaal € 15.000 en maximaal € 500.000.
 • Per kalenderjaar kun je 20% van de hoofdsom boetevrij aflossen op de Scholen Energiebespaarlening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 • Voorwaarden van de lening en de bestedingsdoelen zijn vastgelegd in het Investeringsreglement.
 • De financiering van de Scholen Energiebespaarlening is afkomstig van BZK en Rabobank.


Stappenplan voor aanvragen Scholen Energiebespaarlening

Meer weten hoe je als school een lening aanvraagt? Kijk op lening aanvragen: stap voor stap.