Scholen Energiebespaarlening: de kenmerken

Alle kenmerken van de Scholen Energiebespaarlening op een rij:

  • Het Warmtefonds verstrekt de Scholen Energiebespaarlening binnen de vastgestelde criteria aan alle verenigingen en stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Nederland die een BRIN-nummer hebben.
  • Een school kan alleen een lening aanvragen als er begeleiding is van een procesbegeleider die bij ons is aangesloten. .
  • De financiering van de Scholen Energiebespaarlening is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank.
Stappenplan voor aanvragen Scholen Energiebespaarlening

Meer weten hoe je als school een lening aanvraagt? Kijk op lening aanvragen: stap voor stap.