Scholen Energiebespaarlening: de kenmerken

Alle kenmerken van de Scholen Energiebespaarlening op een rij:

 • Het Warmtefonds verstrekt de Scholen Energiebespaarlening binnen de vastgestelde criteria aan alle verenigingen en stichtingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Nederland die een BRIN-nummer hebben.
 • Een school kan alleen een lening aanvragen als er begeleiding is van een procesbegeleider die bij ons is aangesloten. In ons stappenplan vind je een overzicht van deze procesbegeleiders.
 • Het betreft een annuïtair dalende lening met een looptijd van 15 jaar.
 • De rente van de lening staat voor 15 jaar vast.
 • Het Warmtefonds verstrekt de lening onderhands.
 • Het Warmtefonds brengt geen afsluitkosten in rekening.
 • De lening heeft een hoofdsom van minimaal € 15.000 en maximaal € 500.000.
 • Per kalenderjaar kun je 20% van de hoofdsom boetevrij aflossen op de Scholen Energiebespaarlening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 • Voorwaarden van de lening en de bestedingsdoelen zijn vastgelegd in het Investeringsreglement.
 • De financiering van de Scholen Energiebespaarlening is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank.
Stappenplan voor aanvragen Scholen Energiebespaarlening

Meer weten hoe je als school een lening aanvraagt? Kijk op lening aanvragen: stap voor stap.