De voorwaarden toegelicht

Energiebespaarlening 0%

Eigenaar-bewoners met een gezamenlijk verzamelinkomen van maximaal € 60.000 kunnen een Energiebespaarlening met 0% rente afsluiten. Hiermee maakt het Warmtefonds verduurzaming toegankelijk voor nog meer Nederlandse woningeigenaar-bewoners.

Wil jij je verduurzaming ook financieren?

alt

Belangrijke voorwaarden

Energiebespaarlening met 0% rente

Hieronder zie je de belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Energiebespaarlening met 0% rente:

  • De klant moet eigenaar-bewoner zijn van een bestaande woning.
  • Om in aanmerking te komen voor een Energiebespaarlening met 0% rente mag het gezamenlijke verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 60.000.
  • Meer informatie over het verzamelinkomen vind je hier.
  • Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de reguliere Energiebespaarlening.
  • Een aanvraag voor een Energiebespaarlening verloopt altijd via het online aanvraagformulier.
  • Extra uitleg over het aanvraagproces van het Warmtefonds vind je hier.

Voorbeeld Energiebespaarlening met 0% rente
Eppo en Marieke willen € 10.000 lenen om hun woning te isoleren en een paar zonnepanelen aan te schaffen. Eppo en Marieke willen de lening in 10 jaar terugbetalen. De rente is op dat moment 4,35% voor een Energiebespaarlening.

Renteloze lening
Na beoordeling van het dossier blijkt dat Eppo en Marieke een verzamelinkomen hebben van € 38.000. Daarom krijgen ze een aanbod voor een Energiebespaarlening van € 10.000 met 0% rente en hoeven niet het reguliere tarief van 4,35% te betalen. Dit kost ze maandelijks € 83,33 aan aflossing. Eppo en Marieke gaan akkoord met het voorstel en kunnen hun woning laten isoleren en zonnepanelen aanschaffen.