26 januari 2023

Nieuwe subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaars van start

Huis voorkant van boven, met drone.

Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed. Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). 

Van SEEH naar SVVE
Vanaf januari 2023 gaat de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s over in de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Met de SVVE verandert er een aantal subsidiemogelijkheden en -voorwaarden die gunstiger zijn voor VvE’s. Subsidies kunnen tot 2028 worden aangevraagd en is er ruim budget aanwezig. VvE’s kunnen tegelijk deze subsidie én de Energiebespaarlening van het Warmtefonds aanvragen.

De belangrijkste verbeteringen in de SVVE ten opzichte van de SEEH

  • Met de SVVE is het nu mogelijk om voor één energiebesparende isolatiemaatregel subsidie aan te vragen. De eis van minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen vervalt daarmee. Bij één maatregel wordt wel minder subsidie toegekend dan bij meerdere maatregelen.
  • De SVVE is ook beschikbaar voor de aanschaf en installatie van duurzame warmteopties. Denk hierbij aan warmtepompen, zonneboilers of een centrale aansluiting op het warmtenet.
  • Het maximale subsidiebedrag van € 10.000 per appartement is verhoogd naar € 15.000 per appartement.
  • Bij het uitvoeren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) is ook subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding.
  • De regeling heeft een lange looptijd tot maar liefst 2028.

Lees meer over de Subsidieregeling verduurzaming via deze link.
Het aanvragen van een Energiebespaarlening voor VvE’s doe je hier.