4 juli 2023

Nationaal Warmtefonds verstrekt meer dan miljard aan leningen

In 2022 leende het Nationaal Warmtefonds een recordbedrag uit aan particulieren en Vereniging van Eigenaars (VvE's) voor de verduurzaming van hun koopwoning. Ten opzichte van 2021 verdubbelde het verstrekte bedrag aan particulieren van circa 73 miljoen naar 150 miljoen euro. Onder VvE’s was de groei nog sterker. Het verstrekte bedrag onder deze groep steeg van 33 miljoen naar 122 miljoen euro. Sinds de oprichting van het fonds in 2013 investeerden particulieren en VvE's inmiddels meer dan een miljard euro in energiebesparende maatregelen via het Nationaal Warmtefonds.  

 

Grote opgave 

Ernst-Jan Boers, bestuursvoorzitter van het Warmtefonds: “We staan voor een enorme opgave met elkaar. Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stappen naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Tegelijkertijd hebben we te maken met hoge energielasten en woont nog lang niet iedereen in Nederland in een comfortabel en goed geïsoleerd huis. Stap voor stap proberen we hier onze bijdrage aan te leveren door verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming toegankelijk te maken voor iedereen.”


Iedereen moet mee kunnen doen

Eind 2022 maakte het Warmtefonds samen met het Rijk het mogelijk voor eigenaar-bewoners om een renteloze lening af te sluiten gedurende de gehele looptijd. Daarnaast werd een nieuwe lening geïntroduceerd voor mensen met beperkte leencapaciteit. Die lening is renteloos gedurende de gehele looptijd en de eerste vijf jaar aflossingsvrij. Daarna lost de leningnemer alleen af als er financiële draagkracht of leenruimte is. Boers: “De nieuwe leningen hebben ervoor gezorgd dat verduurzaming voor veel meer Nederlanders haalbaar en betaalbaar is. We zijn dan ook blij dat het Rijk hier extra geld voor beschikbaar heeft gesteld via het recente klimaatpakket. Een lager energieverbruik, een comfortabel huis en een steentje bijdragen aan het milieu moet voor iedereen toegankelijk zijn.”

 

Jaarverslag 2022 
Meer over de resultaten en activiteiten van het Nationaal Warmtefonds zijn te vinden in het Jaarverslag 2022 op de website

Infographic Warmtefonds 2022


Naar boven gefotografeerd, drie panden.