8 mei 2024

Nationaal Warmtefonds publiceert jaarverslag 2023: comfortabel wonen voor iedereen toegankelijk

Utrecht, 1 mei 2024 - “Nu de warmte van de lentezon met de dag voelbaarder wordt, kijken we graag terug op een bijzonder 2023.” Nationaal Warmtefonds heeft het jaarverslag over 2023 gepubliceerd en kijkt met trots terug op het afgelopen jaar.


De belangrijkste punten uit het jaarverslag:


  • In 2023 zijn voor een totaal van € 267 miljoen leningen verstrekt voor de verduurzaming van 22.618 huishoudens; dat is een stijging van 30% ten opzichte van 2022 (17.478).
  • Meer dan de helft (54%) van de verstrekte leningen aan particuliere huiseigenaren kende een rente van 0% voor de hele looptijd van de lening: een sterke groei bij huishoudens met lage en middeninkomens die tot nu toe vaker achterbleven bij verduurzaming.
  • Sterke groei van het aantal nieuwe aanvragen voor VvE’s: van 155 (€ 133 miljoen) in 2022 naar 251(€ 258 miljoen) in 2023.

Verduurzaming voor ruim 22.000 huishoudens mogelijk gemaakt
Nationaal Warmtefonds verstrekte in 2023 leningen voor verduurzaming van in totaal 22.618 huishoudens. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2022 (17.478). Circa 84% van deze huishoudens betreft particuliere huiseigenaren en circa 16% maakt deel uit van een VvE. Bij particuliere huiseigenaren steeg het aantal verstrekte leningen met 67% tot 18.929 (2022: 11.308). Meer dan de helft (54%) van de verstrekte leningen aan particuliere huiseigenaren kende een rente van 0% voor de hele looptijd van de lening. Huiseigenaren met negatieve BKR-registraties kunnen sinds 2023 ook terecht bij Nationaal Warmtefonds. 

In 2023 zijn de eerste 29 leningen aan kleine VvE’s verstrekt. Dit zijn VvE’s met 2 tot 8 appartementseigenaren. Het totaal aantal verstrekte leningen aan VvE’s steeg met 25% naar 114 (in 2022: 91). Ook groeide het aantal aanvragen door VvE’s in 2023 flink: van 155 (€ 133 miljoen) in 2022 naar 251 (€ 258 miljoen) in 2023. 

Impact door energiebesparende maatregelen
De populairste maatregelen voor particuliere huiseigenaren bestonden uit zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing, warmtepompen, isolerende deuren en dakisolatie. Het gemiddelde leenbedrag voor huiseigenaren met een rentedragende lening was in 2023 circa € 12.000 (15% minder ten opzichte van 2022). Huiseigenaren met een renteloze lening leenden gemiddeld bijna € 11.000. 

alt
Beeld: populairste maatregelen particulieren


Voor VvE’s bestond de top 5 uit hoogrendementsbeglazing, gevelisolatie, zonnepanelen, dakisolatie en vloerisolatie. Het gemiddelde leenbedrag per appartement was circa € 18.000.
alt

Beeld: populairste maatregelen VvE’s


Vooruitblik voor 2024
Nationaal Warmtefonds is een belangrijk instrument van de overheid om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken. Naast een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen helpt het nemen van energiebesparende maatregelen ook om minder afhankelijk te worden van de ontwikkeling van energieprijzen.

Ernst-Jan Boers, bestuursvoorzitter Nationaal Warmtefonds vult aan: “Nog altijd zijn veel woningen in Nederland slecht geïsoleerd, met een gebrekkig wooncomfort en hoge energierekeningen als gevolg. Het gaat om ruim drie op de vier Nederlandse woningen. Dit kan en moet beter. We willen dat comfortabel en duurzaam wonen voor iedereen betaalbaar is in Nederland.” 

Lees het complete jaarverslag 2023 hier