31 oktober 2022

Energiebespaarlening met 0% rente straks voor huishoudens met verzamelinkomen tot €48.625 per jaar

Huishoudens met een verzamelinkomen tot €48.625* per jaar betalen vanaf 1 november 2022 (* rectificatie  60.000 per jaar vanaf  juni 2023) geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. De 0% rente geldt bij goedgekeurde aanvragen dan voor de volledige leenperiode. Dit is een van de maatregelen om eigenaar-bewoners verder te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor de verduurzaming van hun woning.

Het Warmtefonds, opgericht in 2013 in opdracht van het Rijk, wil met laagdrempelige en betaalbare financiering een duurzame woning voor iedere huiseigenaar mogelijk maken. Met deze renteloze lening voor mensen met een kleine beurs zet het Warmtefonds een grote stap in de realisering van deze ambitie.

Laagdrempelig

Huishoudens die in aanmerking komen betalen gedurende de gehele looptijd van hun lening geen rente ongeacht de ontwikkeling op de kapitaalmarkt. Het Rijk heeft de intentie de regeling voor twee jaar in stand te houden, daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is. Het Warmtefonds komt binnenkort met meer maatregelen om verantwoord lenen voor verduurzaming laagdrempeliger te maken voor eigenaar-bewoners met weinig leenruimte.

Energierekening

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “We weten dat elke euro die je besteedt aan verduurzaming zichzelf terugverdient. Maar veel mensen hebben dat geld niet. Juist daarom is een renteloze lening bij het Warmtefonds een uitkomst. Dit aanbod helpt gezinnen om de hoogte van de energierekening terug te dringen.”

Extra stimulans

Bestuursvoorzitter van het Warmtefonds, Ernst Jan Boers: “We hebben de ambitie om verduurzaming betaalbaar te maken voor iedereen. De renteloze lening voor huishoudens met een kleine beurs is daarbij een eerste stap. We hopen de komende periode met meer maatregelen te komen om daarmee een extra stimulans te geven aan de energietransitie in de gebouwde omgeving.”

Lees het persbericht van De Rijksoverheid hier:
Geen rente voor mensen met kleinere portemonnee die huis willen verduurzamen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Meer weten?

Houd de komende tijd onze website in de gaten voor een update over de uitbreiding van de voorwaarden voor de Energiebespaarlening.