20 juli 2023

Grote verduurzamingsslag VvE Prins Willem-Alexanderpark in Veenendaal

De VvE Prins Willem-Alexanderpark uit Veenendaal bestaat uit 36 appartementen uit de jaren ‘60 met 13 garageboxen. Na een kosten-batenanalyse bleek dat er flink potentieel zat in isolatie van de voorgevels, achtergevels, kopgevels en de vloer tussen de bergingen en de eerste etage. De dakbedekking en de CV-ketels waren sowieso aan vervanging toe. Daar zijn voor de algemene voorzieningen zonnepanelen aan toegevoegd. VvE-bestuurder Richard van Driel vertelt over het verduurzamingstraject.

Flinke besparingspotentie

‘Destijds hebben we een cursus bij de gemeente Veenendaal over verduurzamingsmaatregelen gevolgd. Mede daardoor ontstond enthousiasme over de verduurzaming van onze eigen VvE. Vervolgens hebben we advies ingewonnen en een kosten-batenanalyse gedaan’. Uit de analyse kwam naar voren dat de VvE in potentie flink kon besparen. Bovendien zou door verduurzaming het wooncomfort in huis toenemen, de waarde van de appartementen verhogen en de onderhoudsstatus van het gebouw sterk verbeteren. In de VvE-vergadering hebben we toestemming gevraagd om dit idee verder uit te werken. In eerste instantie ontstond hierdoor wat discussie. Enkele leden waren niet direct overtuigd, maar uiteindelijk wel geïnteresseerd in een uitgebreider plan’, vertelt Richard.

Splitsingsakte

‘Ook wilden we HR++ glas plaatsen, maar hier zat een uitdaging. Het gebouw was namelijk ooit van een vastgoedbelegger die het pand had gesplitst in appartementen. De splitsingsakte schreef voor dat de beglazing en kozijnen individueel eigendom zijn. Daardoor verschilde het onderhoud van de beglazing en kozijnen door het gehele gebouw. We wilden de ramen weer in de VvE hebben en het gebouw een uniforme uitstraling geven. Daarvoor was het nodig om de splitsingsakte te wijzigen. In een extra vergadering, met aanwezigheid van de notaris, hebben we de leden uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Mede door deze uitleg hebben we de wijziging er unaniem doorheen gekregen’.

Vleermuizen

Het vergunningstraject bij de gemeente ging vrij snel, maar bij de provincie verliep dit iets moeizamer. Er bleken namelijk vleermuizen in de kopgevels te zitten. Richard: ‘Helaas moesten we, wegens de vleermuizen, de kopgevels uit het verduurzamingsplan halen. We hadden te maken met flinke prijsstijgingen en offertes die verliepen als we langer zouden wachten. Met pijn in het hart hebben we bij de volgende VvE-vergadering het gewijzigde plan gepresenteerd, want een deel van de besparing viel weg. Gelukkig stemde de VvE alsnog in met de investering en financiering van Nationaal Warmtefonds.’

Snel voortgang maken

Richard is blij met de mogelijkheden die Nationaal Warmtefonds biedt: ‘Er zijn niet heel veel partijen die een financiering willen verstrekken aan een VvE. Banken zijn over het algemeen huiverig. Gelukkig ben ik vanuit mijn werk financieel onderlegd en had mijn medebestuurder de presentatie van Nationaal Warmtefonds gevolgd. Onze plannen hebben we duidelijk gepresenteerd, waardoor we snel voortgang konden maken’. Richard vertelt verder: ‘Een paar weken geleden hebben we akkoord gekregen voor de aanvraag. Inmiddels is deze uitgeboekt op het bouwdepot. Nu zijn we om tafel met partijen voor de opdrachtverstrekking. We hopen dit voor de bouwvak geregeld te hebben en verwachten begin september de eerste werkzaamheden. Volgend jaar krijgt het gebouw een schilderbeurt. Alles is dan helemaal spik en span. Daar kijk ik echt naar uit!’.

Zomerbarbecues en stamppotbuffetten

De verduurzaming heeft de VvE ook hechter gemaakt, zo vertelt Richard: ‘Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een zomerbarbecue, en die komt er dit jaar weer. Het project heeft echt voor meer verbinding gezorgd. In de afgelopen jaren zijn er veel wisselingen van eigenaren geweest, maar nu is dit verloop redelijk laag. Doordat er nu wat meer ‘bekende gezichten’ in het pand wonen, zijn de bewoners elkaar meer gaan opzoeken. Met nieuwjaar hebben we een stamppotbuffet georganiseerd en sinds kort hebben we een lief-en leedpot. Dat is een potje waarmee we medebewoners bijvoorbeeld een fruitmand sturen bij ziekte of een bos bloemen bij een huwelijk.’

Bovendien lijkt de verduurzaming van de VvE Prins Willem-Alexanderpark een aanstekelijke werking te hebben. ‘Bij de VvE waar we bestuurlijk contact mee hebben, begint het idee ook te borrelen. Ik vermoed dat we ze wel een beetje hebben geïnspireerd. Als je een hijskraan bij de buren ziet staan, ben je natuurlijk benieuwd wat daar allemaal gebeurt’.

Tips voor andere VvE’

Voor VvE’s die in de toekomst willen verduurzamen heeft Richard een aantal tips: 

  • Begin op tijd. Je doet het niet even en komt onderweg veel issues tegen.
  • Neem de eigenaren continu mee in het verduurzamingstraject, bijvoorbeeld met nieuwsbrieven en statusupdates. Ga regelmatig met hen in gesprek, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan.
  • Schakel vroeg een ecologisch adviesbureau in. Zo ben je voorbereid op issues, zoals vleermuizen in de gevel, en weet je op tijd welke financiële gevolgen deze hebben.