Hoe beoordelen wij jouw aanvraag?

Als je een lening afsluit, ga je een financiële verplichting aan. Je moet de lening in maandelijkse termijnen binnen de afgesproken looptijd aflossen. Daarom is het belangrijk dat je de maandlasten kunt blijven betalen naast de uitgaven die je al hebt. Om dit te kunnen beoordelen, stellen wij je vragen over jouw inkomen, gezinssituatie en lasten. Op basis van deze vragen en de gegevens die je bij ons aanlevert, beoordelen wij of je voldoet aan onze acceptatienormen.


Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en integer met jouw gegevens omgaan.

alt

Wat is verantwoord lenen?

Wij volgen de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Deze gedragscode heeft leennormen opgesteld ter beoordeling of een lening verantwoord is.

De belangrijkste onderdelen van deze code:

 • Identiteit
  Wij stellen je identiteit vast, want we willen weten wie onze klant is. We moeten ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo geven wij ieder jaar aan de Belastingdienst door wie welk bedrag bij ons heeft geleend en hoeveel rente er is betaald.

 • BKR
  Wij toetsen elke aanvrager bij Stichting BKR. Het is voor ons belangrijk om te weten of je nog andere leningen hebt. Ook toetsten wij of er sprake is van een negatieve registratie door betalingsproblemen in het verleden. Jouw BKR-registraties bepalen mede of je wel of niet in aanmerking komt voor een lening.

N.B. De VFN gedragscode legt niet alles vast. Als aangesloten geldgever kunnen wij hier op details zelf aan- en invulling aan geven. Dit leggen wij vast in ons kredietbeleid.

Inkomenssituaties:

 • Je bent in loondienst:
  Als je in vaste dienst bent, is een recente salarisstrook vaak voldoende. Onregelmatigheidstoeslagen, een eindejaarsuitkering en andere bestanddelen kunnen we meetellen met je inkomen als dit vaste bestanddelen zijn. Bestanddelen met een minder vast karakter rekenen we niet mee. Denk aan een prestatie-gebonden bonus, incidenteel overwerk of een winstdeling.
  Ben je niet in vaste dienst en heb je bijvoorbeeld een tijdelijk contract? Dan rekenen wij met 70% van je inkomen. Soms kan hiervan worden afgeweken. Wij vragen dan aanvullende gegevens bij je op.

 • Je hebt een eigen bedrijf (of je bent zzp’er):
  Wij rekenen met het inkomen uit jouw eigen bedrijf. Daarom vragen wij de jaarcijfers en aangiftes inkomstenbelasting op van de afgelopen twee kalenderjaren. Wij kijken naar het totale plaatje van jouw onderneming. Dat wil zeggen: omzet, winst, verlies, eigen vermogen en op- of neergaande trends.

 • Je gaat met pensioen:
  Als je tijdens de looptijd van de lening met pensioen gaat, houden we ook rekening met je toekomstige inkomen, omdat het belangrijk is dat je de lasten van de lening gedurende de gehele looptijd kunt dragen. We rekenen dan met je toekomstige pensioen dat te zien is op jouw Mijn Pensioenoverzicht.

 • Je bent met pensioen
  Als je met pensioen bent rekenen we met je pensioeninkomen dat bijgeschreven wordt op je bankafschrift. Mogelijk is voor de beoordeling meer informatie nodig van je pensioenoverzicht en over eventuele lijfrentes.

 • Je hebt een andere uitkering:
  Bij een uitkering is het belangrijk om de zekerheid of bestendigheid van de uitkering te bepalen. Ook al ontvang je een uitkering voor een lange tijd en ben je er zeker van dat dit ook in de toekomst zo zal blijven; niet elke uitkering wordt door ons als bestendig bestempeld. Voorbeelden van uitkeringen die wij als bestendig inkomen mee kunnen nemen zijn: 
 1. Wajong
 2. (WIA-) IVA
 3. WAO
  Uitkeringen zoals WIA-WGA, WAZ(O), nemen wij maar voor een deel mee. Andere uitkeringen nemen wij in principe niet mee (of ook slechts voor een deel). Je netto-uitkering moet blijken uit de aangeleverde bankafschriften.

Aanvullende informatie

Natuurlijk werken wij het liefst zo efficiënt mogelijk en vallen we je zo min mogelijk lastig met vragen. Toch kan het zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben naast de informatie die je al hebt aangeleverd. We vragen de informatie zo duidelijk mogelijk bij je op.

Bekijk hier ons privacyreglement en bekijk hier de Gedragscode Consumptief Krediet van VFN.

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: