31 augustus 2023

ING stelt 200 miljoen euro beschikbaar aan Nationaal Warmtefonds

Na een grote bijdrage van 50 miljoen euro in 2021 stelt ING wederom een bedrag beschikbaar aan Nationaal Warmtefonds, ditmaal van maar liefst 200 miljoen euro. Dit sluit aan bij het streven van ING om de de verduurzaming van particuliere huishoudens en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) te ondersteunen. Bovendien komt dit bedrag overeen met de groeiende interesse in verduurzaming. 


Verantwoorde en betaalbare financieringsmogelijkheden 

Ernst Jan Boers, bestuursvoorzitter van Nationaal Warmtefonds, is zeer verheugd over de voortgezette samenwerking en het beschikbare bedrag van ING: “Samen werken we aan verantwoorde en betaalbare financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van woningen voor huiseigenaren. Het Warmtefonds breidt zijn aandachtsgebied steeds verder uit naar de doelgroepen die moeilijk toegang hebben tot financiering voor de verduurzaming van hun woning. Terwijl een deel van de woningeigenaren zelf in staat is om de kosten van verduurzaming te dragen of dit via hypotheekfinanciering te regelen, is dit voor velen geen haalbare oplossing. In dergelijke gevallen wil Nationaal Warmtefonds een betrouwbare partner zijn. Wij bieden een alternatieve route voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken om te verduurzamen.” 


Sterke toename in geleende bedragen 

In 2022 verstrekte Nationaal Warmtefonds een historisch hoog bedrag aan zowel individuele huiseigenaren als VvE's voor het verduurzamen van hun woningen. Het verstrekte bedrag aan particulieren groeide aanzienlijk ten opzichte van 2021, waarbij het bijna verdubbelde van ongeveer 73 miljoen euro naar 150 miljoen euro. De toename bij VvE's was nog indrukwekkender, met een stijging van het bedrag van 33 miljoen naar 122 miljoen euro. 


Energiebespaarlening 

Met de Energiebespaarlening van Nationaal Warmtefonds kunnen particulieren en VvE's onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun woningen. Voor VvE's geldt een minimale totale lening van €25.000,-, behalve wanneer de financiering alleen voor laadpalen bedoeld is. In dat geval is het minimumbedrag €10.000,-. VvE's kunnen de lening gebruiken voor diverse verbeteringen, zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, CO2-gestuurde ventilatie en LED-verlichting.  

Daarnaast biedt Nationaal Warmtefonds particuliere woningeigenaren de mogelijkheid om een Energiebespaarlening af te sluiten, waarbij gunstige leningsvoorwaarden gelden voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Als het huishoudinkomen lager is dan €60.000,-, komt men zelfs in aanmerking voor een rentevrije lening. 


Meer weten? 

Wil je meer informatie over de voorwaarden en de Energiebespaarlening? Kijk dan op de informatiepagina’s voor particulieren en VvE’s.

Grote pand, top aanzicht.