1 maart 2023

Amsterdamse VvE's kunnen voordelig geld lenen voor verduurzamingsmaatregelen

Meer dan de helft van de woningen in Amsterdam is onderdeel van een vereniging van eigenaars (VvE). Veel VvE's hebben onvoldoende financiële reserves. Vanaf 1 maart is het mogelijk om een lening met rentekorting af te sluiten voor verduurzamingsmaatregelen. VvE’s kunnen bij het Nationaal Warmtefonds een lening aanvragen voor financiering van bijvoorbeeld HR++ glas, dak-, gevel- of vloerisolatie, of het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. Zij krijgen daarbij een rentekorting van 1 procent. De korting is mogelijk vanwege een bijdrage van 5 miljoen euro van de gemeente Amsterdam.

Mogelijkheden
De minimale lening per vve is €25.000,-. De maximale lening is afhankelijk van het aantal wooneenheden. Per wooneenheid is het maximum €30.000,-. Of zelfs € 65.000,- bij een 'Zeer Energiezuinig Pakket'. De lening kan in 10, 15 en 20 jaar worden afgelost tegen verschillende rentepercentages. Of zelfs in 30 jaar als u kiest voor het 'Zeer Energiezuinig Pakket'. Ook kleine vve’s van 2 tot 8 wooneenheden kunnen een lening aanvragen.

Laagdrempelig
De samenwerking met het Nationaal Warmtefonds draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van de stad Amsterdam. VvE’s moeten voor 2040 aardgasvrij zijn en in 2050 passen in een klimaatneutrale stad. De regeling moet het voor VvE’s laagdrempeliger maken om te investeren in verduurzaming en verbeteren van de woningkwaliteit.

Bekijk warmtefonds.nl/amsterdam voor meer en actuele informatie over de VvE Energiebespaarlening in Amsterdam, de rentetarieven en de voorwaarden.