Incasso

Het Warmtefonds incasseert het maandbedrag van de lening en/of het bouwdepot via automatische incasso van je IBAN.

Incassobedrag

In je offerte zie je het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een tussentijdse extra aflossing, word je daar altijd vooraf over geïnformeerd. Vanaf de ingangsdatum van je lening begin je met het maandelijks aflossen van de schuld. We incasseren altijd op de eerste werkdag van de maand (voor de maand ervoor). We incasseren dus achteraf en over een periode van een maand.

Eerste termijnbedrag hoger

Is de lening na de eerste dag van de maand ingegaan? Dan wordt er na de eerste volledige maand geïncasseerd. Dit betekent dat het eerste termijnbedrag mogelijk hoger is dan het vastgestelde maandbedrag. Je bent namelijk rente verschuldigd vanaf het moment dat de lening ingaat. Deze rente incasseren we samen met het eerste termijnbedrag. Daardoor is je eerste termijnbedrag mogelijk hoger. Daarnaast wordt de creditrente over je depot verrekend met het termijnbedrag. Zolang er geld in het bouwdepot zit, kan het termijnbedrag dat wij bij je incasseren variëren.

Incassoschema 2024

Hieronder zie je het incassoschema voor 2024. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door het Warmtefonds worden aangepast.

 • Dinsdag 2 januari 2024
 • Donderdag 1 februari 2024
 • Vrijdag 1 maart 2024
 • Dinsdag 2 april 2024
 • Woensdag 1 mei 2024
 • Maandag 3 juni 2024
 • Maandag 1 juli 2024
 • Donderdag 1 augustus 2024
 • Maandag 2 september 2024
 • Dinsdag 1 oktober 2024
 • Vrijdag 1 november 2024
 • Maandag 2 december 2024

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: