Incasso

Het Warmtefonds incasseert het maandbedrag van de lening en/of het bouwdepot via automatische incasso van je IBAN.

Incassobedrag

In je offerte zie je het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een tussentijdse extra aflossing, word je daar altijd vooraf over geïnformeerd.

Hieronder vind je het incassoschema voor 2022. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door het Warmtefonds worden aangepast.

Incassoschema 2022

 • Maandag 3 januari 2022
 • Dinsdag 1 februari 2022
 • Dinsdag 1 maart 2022
 • Vrijdag 1 april 2022
 • Maandag 2 mei 2022
 • Woensdag 1 juni 2022
 • Vrijdag 1 juli 2022
 • Maandag 1 augustus 2022
 • Donderdag 1 september 2022
 • Maandag 3 oktober 2022
 • Dinsdag 1 november 2022
 • Donderdag 1 december 2022
 • Maandag 2 januari 2023

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: