Incasso

Het Warmtefonds incasseert het maandbedrag van de lening en/of het bouwdepot via automatische incasso van je IBAN.

Incassobedrag

In je offerte zie je het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een tussentijdse extra aflossing, word je daar altijd vooraf over geïnformeerd. Vanaf de ingangsdatum van je lening begin je met het maandelijks aflossen van de schuld. We incasseren altijd op de eerste werkdag van de maand (voor de maand ervoor). We incasseren dus achteraf en over een periode van een maand.

Eerste termijnbedrag hoger

Is de lening na de eerste dag van de maand ingegaan? Dan wordt er na de eerste volledige maand geïncasseerd. Dit betekent dat het eerste termijnbedrag mogelijk hoger is dan het vastgestelde maandbedrag. Je bent namelijk rente verschuldigd vanaf het moment dat de lening ingaat. Deze rente incasseren we samen met het eerste termijnbedrag. Daardoor is je eerste termijnbedrag mogelijk hoger. Daarnaast wordt de creditrente over je depot verrekend met het termijnbedrag. Zolang er geld in het bouwdepot zit, kan het termijnbedrag dat wij bij je incasseren variëren.

Incassoschema 2023

Hieronder zie je het incassoschema voor 2023. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes dagen voor de incassodatum door het Warmtefonds worden aangepast.

 • Maandag 2 januari 2023
 • Woensdag 1 februari 2023
 • Woensdag 1 maart 2023
 • Maandag 3 april 2023
 • Dinsdag 2 mei 2023
 • Donderdag 1 juni 2023
 • Maandag 3 juli 2023
 • Dinsdag 1 augustus 2023
 • Vrijdag 1 september 2023
 • Maandag 2 oktober 2023
 • Woensdag 1 november 2023
 • Vrijdag 1 december 2023
 • Dinsdag 2 januari 2024

Heb je vragen? Onze klantenservice helpt je graag: