21 augustus 2020

“Met de lening konden we verduurzamen zonder in te leveren op kwaliteit van het onderwijs”

Met de Scholen Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds kunnen scholen hun gebouw verduurzamen. De eerste verstrekte lening ging naar stichting BasisBuren, die 184 zonnepanelen aanschafte.

Om het verduurzamingsproces voor scholen soepel te laten verlopen, is een procesbegeleider noodzakelijk. Stichting Schooldakrevolutie is de eerste van deze begeleiders. Deze stichting ondersteunt scholen bij de inventarisering van de duurzame mogelijkheden, het aanvragen van de Scholen Energiebespaarlening en de uitvoering van de werkzaamheden.

Scholen Energiebespaarlening verdient zichzelf terug

Maatregelen als dak-, spouwmuur- en vloerisolatie, ledverlichting en zonnepanelen komen in aanmerking voor financiering. SVn-fondsmanager Pieter van der Berg: “Dat kan al vanaf 15.000 euro tegen een vaste, lage rente. De maatregelen verdienen zich normaliter binnen de looptijd van 15 jaar terug. Op deze manier kunnen schoolbesturen zonder eigen middelen in te zetten toch aan de slag met energiebesparing. En het levert vaak ook direct wat op in de portemonnee. Het bedrag aan rente en aflossing is doorgaans namelijk lager dan de besparing op de energierekening. Een gemiddelde basisschool houdt jaarlijks zo’n 700 tot 1.000 euro over én profiteert na de looptijd van de lening van gratis zonnestroom.”

Verduurzamen zonder in te leveren op kwaliteit onderwijs

De 184 zonnepanelen van stichting BasisBuren liggen inmiddels op de daken van de Prins Willem Alexander-school in Beusichem en De Klepper in Zoelmond. “Zonder de Scholen Energiebespaarlening was dit niet gelukt”, zegt facilitair beheerder Simon Lise. “We hadden geen eigen financiële middelen om dit te bekostigen en ook de Rijksbijdrage voor de materiële instandhouding van scholen geeft onvoldoende ruimte voor dit soort investeringen. De lening is een goede manier om wél over te gaan tot actie en verduurzaming zonder in te leveren op kwaliteit van het onderwijs.”

Duurzame businesscase laten uitrekenen

Met de komst van de zonnepanelen besparen de scholen gezamenlijk circa 760 ton CO2 de komende 25 jaar. En leren bijna 340 kinderen op én over zonnestroom. Lise: “Op een scherm is te zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken. In oktober 2020 kunnen we meer zeggen over hoe sluitend de businesscase is.” Lise raadt andere schoolbesturen aan om gewoon eens een duurzame businesscase te laten uitrekenen. “Ruimte-OK heeft daar bijvoorbeeld gratis tools voor ontwikkeld. Focus niet alleen op wat je in het verleden verbruikt hebt, maar ook wat je in de toekomst verwacht. Uiteindelijk gaat het om wat je aan CO2 kunt besparen. Start eventueel klein en met de gebouwen met de minste risico’s.”

Belang samenwerking schoolbestuur en gemeente

Om een schoolgebouw te kunnen verduurzamen, is de samenwerking tussen het schoolbestuur en de gemeente van groot belang vanwege het gedeelde eigendom van het gebouw. “De gemeente Buren is economisch eigenaar van de daken en gaf ons formeel toestemming voor het gebruik”, aldus Lise. “Daarmee borgen we ook het risico op het vervallen van de onderwijsbestemming van het gebouw binnen nu en 15 jaar. Voorlopig is daarvan nog geen sprake en zijn we vooral erg nieuwsgierig naar de opbrengst van de zonnepanelen na de zomer.”